Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet




raspored nastave

studijska grupa: Turkologija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Zlatko Karač
kolegij: Islamska arhitektura i umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:45-15:30 dvorana A128 - predavanje
pon 15:30-17:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
čet 18:30-20:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osnove perzijskog jezika (I)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A209 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A209 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Osmanskog Carstva
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Kristina Šekrst
kolegij: Srednjoegipatski jezik i pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Barbara Kerovec, Ahmet Cüneyt Issi, Gönül Erdem Nas
kolegij: Turski jezik: morfologija (I)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 12:30-14:00 dvorana A111 - predavanje
sri 12:30-15:30 dvorana A111 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A205 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25