Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Talijanski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik III.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Povijest talijanskog filma
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 16:15-18:30 dvorana A303 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vinko Kovačić, Sammartino, Francesca
kolegij: Povijest talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana A303 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
čet 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost humanizma i renesanse
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Talijanska književnost prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik III.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A303 - seminar
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Talijanski narodni običaji i kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana F316 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25