Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Sara Profeta
kolegij: Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-12:30 dvorana A122 - seminar
uto 12:30-13:15 dvorana A122 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Ante Petrović
kolegij: Sintaksa švedskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 13:15-14:00 dvorana A122 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A122 - seminar
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić, Mišo Grundler
kolegij: Švedska književnost i film 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 16:15-17:00 dvorana A122 - seminar
sri 16:15-17:45 dvorana A122 - predavanje
nastavnici: Sara Profeta, Robert Pedersen
kolegij: Švedski jezik u društvenom kontekstu II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana A122 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A122 - seminar, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana A123 - vježbe, grupa 1
pet 11:45-12:30 dvorana A123 - vježbe, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25