Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Sara Profeta, Sara Profeta, Miro Frakić
kolegij: Švedski jezik III
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 10:15-11:45 dvorana A122 - seminar, grupa 1
pon 13:15-14:45 dvorana A216 - seminar, grupa 2
uto 10:15-11:45 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
uto 13:15-14:45 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović
kolegij: Uvod u lingvistički studij švedskog
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
sri 14:45-16:15 dvorana A122 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A123 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25