Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2021./22.


nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 4
nastavnici: Sara Profeta, Miro Frakić
kolegij: Švedski jezik II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
uto 10:15-11:45 dvorana A122 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić, Mišo Grundler, Miro Frakić
kolegij: Uvod u studij skandinavskih književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 15:30-16:15 dvorana A122 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A122 - seminar
čet 12:30-13:15 dvorana A122 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-03-02 14:44:48