Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: mr. sc. Ines Jelovčić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A215 - seminar, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 6
nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A104 - seminar, grupa 2
čet 14:45-16:15 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 3
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 4
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Sara Profeta, Daria Lazić
kolegij: Skandinavija i Skandinavci
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
sri 17:00-18:30 dvorana D5 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana D5 - seminar
nastavnici: Sara Profeta, Sara Profeta, Miro Frakić
kolegij: Švedski jezik I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
pon 14:45-16:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
uto 08:45-10:15 dvorana A122 - seminar, grupa 1
sri 08:45-10:15 dvorana A122 - seminar, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 1

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25