Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Igor Marko Gligorić
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 11:45-12:30 dvorana D4 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević
kolegij: Slovačka književnost XX. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A124 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Peter Francisque Liberius Jilek
kolegij: Slovačke jezične vježbe V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A124 - vježbe
uto 17:00-18:30 dvorana A312 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A124 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25