Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet




raspored nastave

studijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Igor Marko Gligorić
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Grčević
kolegij: Morfologija slovačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-20:00 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 11:45-12:30 dvorana D4 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: Peter Francisque Liberius Jilek
kolegij: Slovačke jezične vježbe III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe
uto 15:30-17:00 dvorana A312 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A124 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25