Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Igor Marko Gligorić
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 11:45-12:30 dvorana D4 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: Martin Machata
kolegij: Slovačke jezične vježbe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A124 - vježbe
sri 08:00-09:30 dvorana A124 - vježbe
čet 08:00-09:30 dvorana A124 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Čagalj
kolegij: Uvod u slovačku kulturu
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A307 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A306 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25