Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 7

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović
kolegij: Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-10:15 dvorana A223 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 7
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-11:00 dvorana A223 - vježbe, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A223 - vježbe, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Danijela Lugarić
kolegij: Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (od 1953. do 1968.)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A118 - seminar
nastavnici: dr. sc. Danijela Lugarić
kolegij: Lav Tolstoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A223 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić
kolegij: Ruska drama 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25