Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović
kolegij: Historijska gramatika ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana A223 - predavanje
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A223 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marija Popović
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A223 - vježbe, grupa 1
sri 08:00-09:30 dvorana A306 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Danijela Lugarić
kolegij: Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (od 1953. do 1968.)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A118 - seminar
nastavnici: dr. sc. Danijela Lugarić
kolegij: Lav Tolstoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A223 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Lektira 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 11:00-12:30 dvorana A223 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marija Popović
kolegij: Lektira 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 11:00-12:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić
kolegij: Ruska drama 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot, Barčot, Branka; Milković, Lidija
kolegij: Sintaksa ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-13:15 dvorana A223 - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A223 - vježbe, grupa 1
čet 14:45-16:15 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A223 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25