Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Fonetika i fonologija ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić, Čelić, Željka; Aslanovski-Tokić, Sanja
kolegij: Fonetske vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 09:30-10:15 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A118 - vježbe, grupa 2
uto 11:00-11:45 dvorana A306 - vježbe, grupa 3
uto 11:45-12:30 dvorana A306 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Sanja Aslanovski-Tokić
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A306 - seminar
pon 10:15-11:00 dvorana A306 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A118 - vježbe
čet 08:45-10:15 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: Sanja Drljača Magić
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-13:15 dvorana A306 - seminar
uto 13:15-14:00 dvorana A306 - vježbe
sri 12:30-14:00 dvorana A118 - vježbe
čet 10:15-11:45 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marija Popović
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-14:45 dvorana A223 - seminar
pon 14:45-15:30 dvorana A223 - vježbe
uto 14:00-15:30 dvorana A223 - vježbe
sri 09:30-11:00 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot
kolegij: Uvod u lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pet 09:30-11:00 dvorana A223 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić
kolegij: Uvod u studij ruske književnosti 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A223 - seminar, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25