Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Petar Radosavljević, Delia Georgeta Ćupurdija, Strani lektor
kolegij: Fonetika i fonologija rumunjskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-10:15 dvorana A104 - vježbe
čet 15:30-16:15 dvorana A213 - predavanje
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Rumunjske jezične vježbe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 11:00-12:30 dvorana A104 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana A204 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Petar Radosavljević
kolegij: Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A301 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana A213 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25