Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Meri Tadinac, Ivana Hromatko
kolegij: Evolucijska psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 16:15-17:45 dvorana D2 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana D2 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana D2 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić, Ena Uzelac
kolegij: Interpersonalni i unutargrupni odnosi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D2 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A203 - seminar, grupa 3
uto 10:15-11:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 3
uto 12:30-13:15 dvorana A203 - seminar, grupa 2
uto 13:15-14:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 2
uto 14:00-14:45 dvorana A203 - seminar, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Vesna Buško, Una Mikac
kolegij: Kvantitativna interpretacija testova
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 4
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
sri 08:45-10:15 dvorana D2 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
kolegij: Psihologija odrasle dobi i starenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana D2 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A229 - seminar, grupa 1
sri 14:45-15:30 dvorana A229 - seminar, grupa 2
sri 15:30-16:15 dvorana A229 - seminar, grupa 3
nastavnici: Lidija Arambašić, Snježana Bilać, Vesna Ivasović, Višnja Majsec-Sobota, Ida Poljan
kolegij: Psihologija osoba s invaliditetom
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:45-18:30 dvorana A229 - predavanje
uto 18:30-20:00 dvorana A229 - seminar
nastavnici: Vesna Vlahović Štetić
kolegij: Psihologija učenja i poučavanja matematike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana izvan FF - predavanje
nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić
kolegij: Samopoimanje i samopredstavljanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A203 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A203 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Butković
kolegij: Teorije ličnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana A229 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A229 - seminar
nastavnici: Tanja Jurin
kolegij: Uvod u kliničku psihologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-17:00 dvorana D7 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25