Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Povijest - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Grgin, Borislav; Gračanin, Hrvoje; Špoljarić, Luka
kolegij: Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 4+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
čet 17:00-18:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender, Prlender, Ivica; Pisk, Silvija
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak, Budak, Neven; Nikolić Jakus, Zrinka; Vedriš, Trpimir
kolegij: Hrvatska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 4+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Povijest Holokausta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-03-02 14:44:48