Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Povijest - jednopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević, Blažević, Zrinka; Šarić, Marko; Kursar, Vjeran
kolegij: Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:00-09:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić, Petrić, Hrvoje; Šarić, Marko
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 11:00-12:30 dvorana A202 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana A228 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nataša Štefanec
kolegij: Hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-12:30 dvorana D5 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Špoljarić
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tomislav Galović, Galović, Tomislav; Tabak Demo, Maja
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A202 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25