Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske jezične vježbe 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske prijevodne vježbe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 08:00-08:45 dvorana A218 - seminar
čet 08:45-09:30 dvorana A218 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Daliborka Sarić, Daliborka Sarić, Ana Ille Horvat, Maria José Homem
kolegij: Portugalski jezik 5 (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 1)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana D1 - vježbe, grupa 2
uto 08:45-10:15 dvorana A225 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
sri 14:45-16:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nikica Talan
kolegij: Suvremena portugalska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25