Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Neda Pintarić
kolegij: Opisna tvorba riječi s elementima povijesti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A215 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A215 - seminar
nastavnici: Ivana Maslač
kolegij: Poljske jezične vježbe III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A306 - vježbe, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A124 - vježbe, grupa 2
čet 08:00-09:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A124 - vježbe, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A124 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Neda Pintarić, Miroslav Hrdlička
kolegij: Povijest poljskoga književnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A223 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A223 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25