Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Kamila Kwiatkowska
kolegij: Fonolaboratorijske vježbe i transkripcija
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pet 12:30-13:15 dvorana A204 - vježbe, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A204 - vježbe, grupa 2
pet 14:00-14:45 dvorana A204 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt
kolegij: Fonologija i povijest poljskih glasova
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A204 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Filip Kozina
kolegij: Poljska kultura i civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 11:00-12:30 dvorana A312 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A312 - seminar
nastavnici: Ivana Maslač, Kamila Kwiatkowska
kolegij: Poljske jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A124 - vježbe
sri 16:15-17:45 dvorana A118 - vježbe
pet 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25