Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet




raspored nastave

studijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ana Širanović, Dorijan Vahtar
kolegij: Kritičke teorije obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2
pon 20:00-21:30 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Bartulović
kolegij: Kvalitativna istraživanja obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A227 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ana Blažević Simić
kolegij: Osnove specijalne pedagogije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A227 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25