Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 4

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, Horvat Zoran
kolegij: Kvantitativna istraživanja obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A227 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ante Kolak, Sesar Mara
kolegij: Školska pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
sri 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-03-02 14:44:48