Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ivan Markić, Sesar Mara
kolegij: Didaktičke teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 20:00-21:30 dvorana A227 - predavanje
sri 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
čet 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, Ana Bauer
kolegij: Osnove pedagogije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, . Štefka Batinić
kolegij: Povijest i filozofija pedagogije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A227 - predavanje
pon 18:30-20:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pon 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Barbara Kušević
kolegij: Teorije odgoja i obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A226 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A226 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25