Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Avangarda
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Opća povijest književnosti: Bildungsroman
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Ibsen i modernistička prijelomnica
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Opća povijest književnosti: Roman do realizma 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
pet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Dubinske dramske strukture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Marksizam i književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Teorija književnosti: Povijest strukturalizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25