Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Judaistika

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Einat Lilian Hason
kolegij: Fonetika i fonologija hebrejskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične vježbe III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A315 - vježbe
uto 14:00-15:30 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Christine Magerski, Alagić Bandov, Aida
kolegij: Jidiš I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
virtualno dvorana virtualno - seminar
virtualno dvorana virtualno - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-17:00 dvorana A315 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A315 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25