Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Judaistika

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A315 - vježbe
sri 14:00-15:30 dvorana A315 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin
kolegij: Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A315 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kotel Dadon
kolegij: Uvod u judaizam - vjerovanja, običaji i blagdani
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A315 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A315 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25