Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Južnoslavenski jezici i književnosti - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A204 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Osnovna gramatika bugarskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Osnovna gramatika makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Simona Gotal
kolegij: Osnovna gramatika slovenskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Jelena Tušek
kolegij: Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Bogutovac, Virna Karlić
kolegij: Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25