Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A128 - vježbe
čet 09:30-11:00 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indijska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: sanskrtski seminar - književni
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 20:00-21:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: sanskrtski seminar - stručni
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A204 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: sanskrtski seminar-epski
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: Uvod u indijsku filozofiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost i kulturu Roma 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: vedski seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 18:30-20:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: viši hindski seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana A205 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25