Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 4

akademska godina 2021./22.


nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe
sri 13:15-14:45 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indijska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Neohinduistički pokreti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: Katarina Katavić
kolegij: Niži hindski seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A205 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Sanskrtski seminar - niži
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A217 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-03-02 14:44:48