Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Ana Sekso Milković
kolegij: Jezične vježbe iz mađarskog jezika III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 17:00-18:30 dvorana A128 - vježbe
uto 10:15-11:45 dvorana A128 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A128 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Sukalić
kolegij: Mađarska književnost I. (romantizam)
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A217 - predavanje
pon 13:15-14:45 dvorana A217 - seminar
nastavnici: dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
kolegij: Suvremeni mađarski jezik I. (Uvod u opću i glagolsku morfologiju)
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana A301 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A111 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25