Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Kristina Katalinić
kolegij: Fonologija mađarskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-10:15 dvorana A128 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Ana Sekso Milković
kolegij: Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 15:30-17:00 dvorana A128 - vježbe
uto 08:45-10:15 dvorana A128 - vježbe
sri 15:30-17:00 dvorana A128 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene
kolegij: Uvod u mađarsku književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 10:15-11:00 dvorana A217 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-03-02 14:44:48