Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Ana Sekso Milković
kolegij: Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 15:30-17:00 dvorana A128 - vježbe
uto 08:45-10:15 dvorana A128 - vježbe
sri 15:30-17:00 dvorana A128 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
kolegij: Uvod u mađarsko jezikoslovlje
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Bene, Sukalić
kolegij: Uvod u mađarsku civilizaciju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A217 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A128 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25