Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 7

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Petra Matović, Matović, Čengić
kolegij: Grčka književnost: Grčka tragedija
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 12:30-13:15 dvorana A208 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A208 - seminar
čet 09:30-11:00 dvorana A213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Matović, Matović, Čengić
kolegij: Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-11:45 dvorana A208 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A208 - seminar
uto 11:00-11:45 dvorana A208 - seminar
pet 09:30-10:15 dvorana A208 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25