Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Centar za strane jezike - studentska nastava

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2021./22.


nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Ines Jelovčić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A215 - seminar, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 6
nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A205 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A104 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - seminar, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A102 - seminar
nastavnici: Jasna Ćirić
kolegij: Francuski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A205 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 3
nastavnici: Jasna Ćirić
kolegij: Francuski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A111 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A301 - seminar, grupa 3
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šnjarić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 15:30-17:00 dvorana A112 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A116 - seminar, grupa 3
sri 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šnjarić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana F316 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana F316 - seminar, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A215 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Sanja Veršić
kolegij: Ruski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 16:15-17:45 dvorana A102 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A304 - seminar, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A312 - seminar, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana A301 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Sanja Veršić
kolegij: Ruski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana B310 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A216 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: Ana Matijević
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A301 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar, grupa 2
čet 11:45-13:15 dvorana A112 - seminar, grupa 3
čet 13:15-14:45 dvorana A112 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: Ana Matijević
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A314 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A102 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Arijela Fabrio
kolegij: Talijanski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A116 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3
čet 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Arijela Fabrio
kolegij: Talijanski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A314 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana B310 - seminar, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-03-02 14:44:47