Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija - jednopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Antička numizmatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Arheološki praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-14:00 dvorana C025 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Vinka Matijević
kolegij: Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Epigrafika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dipl. arh. Jana Škrgulja
kolegij: Opća srednjovjekovna arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Srednjovjekovni bestijarij
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vinka Matijević, dr. sc. Vinka Matijević; dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: Svakodnevni život u rimskim provincijama
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, Miroslav Vuković, mag. arh.
kolegij: Uvod u GIS sustav kartiranja
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-09:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: Uvod u rimsku provincijsku arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
uto 17:45-19:15 dvorana FOND2 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dipl. ah. Jana Škrgulja
kolegij: Velika seoba naroda
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:24