Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Indoeuropska mitologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Kvalitativne metode istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Potkonjak
kolegij: Metodologija etnologije i kulturne antropologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A125 - seminar, grupa 2
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Tonković
kolegij: Statističke metode za antropologe
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 10:15-11:00 dvorana A125 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A125 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Duško Petrović
kolegij: Teorije kulturne antropologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A125 - predavanje
sri 17:00-20:00 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tin Turković, dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Umjetnost antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Uvod u indoeuropsku lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić
kolegij: Uvod u populacijsku genetiku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-13:15 dvorana A125 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A125 - seminar
pet 14:00-14:45 dvorana A125 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:24