Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Darko Polšek, Tatjana Enderić
kolegij: Uvod u antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D1 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A125 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Marijana Belaj, Iva Grubiša
kolegij: Uvod u etnologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A125 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A125 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski
kolegij: Uvod u genetiku čovjeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana D7 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:24