Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević, Blažević, Zrinka; Šarić, Marko; Kursar, Vjeran
kolegij: Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:00-09:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić, Petrić, Hrvoje; Šarić, Marko
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
čet 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nataša Štefanec
kolegij: Hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana D5 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:24