Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak, Ograjšek Gorenjak, Ida; Nikolić Jakus, Zrinka; Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Historiografski praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje, grupa 1
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pon 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
pon 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
sri 08:00-08:45 dvorana D6 - predavanje, grupa 3
sri 08:45-09:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje, grupa 4
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Jelena Marohnić, Budić, Filip
kolegij: Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-11:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman, Osterman, Jasmina; Vilogorac Brčić, Inga
kolegij: Povijest ranih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman, Osterman, Jasmina; Vilogorac Brčić, Inga
kolegij: Povijest ranih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:24