Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

za sve studijske grupe

preddiplomska nastava za ljetni semestar 2021./22.studijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Grgin, Borislav; Gračanin, Hrvoje; Špoljarić, Luka
kolegij: Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 4+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
čet 17:00-18:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender, Prlender, Ivica; Pisk, Silvija
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak, Budak, Neven; Nikolić Jakus, Zrinka; Vedriš, Trpimir
kolegij: Hrvatska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 4+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3studijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Anušić, Nikola; Janković, Branimir
kolegij: Europska i svjetska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić, Anušić, Nikola; Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana A202 - seminar
pet 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iskra Iveljić, Iveljić, Iskra; Tomašegović, Nikola
kolegij: Hrvatska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 15:30-17:00 dvorana A201 - predavanje, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3studijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
čet 18:30-20:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić, Previšić, Martin; Hutinec, Goran
kolegij: Hrvatska povijest nakon 1945. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A001 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Povijest Holokausta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević
kolegij: Suvremena historiografija - teorije i metode
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije, preddiplomska nastava, semestar: 8

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: 1968. - uzroci i posljedice
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Snježana Koren
kolegij: Didaktika povijesti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:00-09:30 dvorana D1 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 08:00-09:30 dvorana D1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Luka Špoljarić
kolegij: Frankapani u kasnom srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-13:15 dvorana A001 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Hagiografija i kult svetaca
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
uto 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog Carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein
kolegij: Narodnooslobodilački pokret (1941. - 1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein
kolegij: Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanjestudijska grupa: Engleski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Anđel Starčević
kolegij: Sintaksa engleskoga jezika I - vrste riječi
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana D7 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Anda Bukvić, Marko Majerović, Marina Zubak Pivarski
kolegij: Suvremeni engleski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A314 - seminar, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana A314 - seminar, grupa 2
pon 12:30-14:00 dvorana A219 - seminar, grupa 7
pon 13:15-14:45 dvorana A105 - seminar, grupa 3
uto 08:45-10:15 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A216 - vježbe, grupa 7
uto 11:00-12:30 dvorana A219 - seminar, grupa 8
uto 13:15-14:45 dvorana A216 - vježbe, grupa 2
uto 14:45-16:15 dvorana A216 - vježbe, grupa 3
sri 09:30-11:00 dvorana A216 - seminar, grupa 4
sri 11:00-12:30 dvorana A216 - seminar, grupa 5
sri 11:45-13:15 dvorana A105 - vježbe, grupa 8
sri 12:30-14:00 dvorana A216 - seminar, grupa 6
pet 08:00-09:30 dvorana A216 - vježbe, grupa 4
pet 09:30-11:00 dvorana A216 - vježbe, grupa 5
pet 11:00-12:30 dvorana A216 - vježbe, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Sven Cvek, dr. sc. Martina Domines Veliki, dr. sc. Tihana Klepač
kolegij: Uvod u englesku književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana D1 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A105 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A123 - seminar, grupa 4
pet 11:00-12:30 dvorana A123 - seminar, grupa 3studijska grupa: Engleski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Američka kratka priča
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: ime nastavnika naknadno
kolegij: Američki modernizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:00 dvorana A219 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A219 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Bašić, dr. sc. Tea Raše, Marina Zubak Pivarski
kolegij: Analiza engleskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A123 - seminar, grupa 1
pon 10:15-11:45 dvorana A219 - seminar, grupa 7
pon 11:00-12:30 dvorana A123 - seminar, grupa 2
uto 08:45-10:15 dvorana A123 - seminar, grupa 3
uto 10:15-11:45 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A219 - vježbe, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A219 - vježbe, grupa 7
sri 14:45-16:15 dvorana A105 - seminar, grupa 4
sri 16:15-17:45 dvorana A105 - seminar, grupa 5
sri 17:45-19:15 dvorana A105 - seminar, grupa 6
čet 09:30-11:00 dvorana A216 - vježbe, grupa 3
pet 14:45-16:15 dvorana A123 - vježbe, grupa 4
pet 16:15-17:45 dvorana A123 - vježbe, grupa 5
pet 17:45-19:15 dvorana A123 - vježbe, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-16:15 dvorana A105 - predavanje
pet 13:15-14:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Britanski romantizam: proza
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-13:15 dvorana A314 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihana Klepač
kolegij: Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 13:15-14:00 dvorana D4 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana D1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Engleski roman 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:00 dvorana A123 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A123 - seminar
čet 10:15-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860 - 1914.
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:45-09:30 dvorana A123 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Shakespeare
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-17:45 dvorana A105 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Irena Zovko Dinković
kolegij: Sintaksa engleskoga jezika II - rečenica
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: ime nastavnika naknadno
kolegij: Suvremeni američki roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 13:15-14:00 dvorana A105 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić
kolegij: Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A123 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A123 - seminar
čet 11:45-12:30 dvorana A123 - seminarstudijska grupa: Engleski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Američka kratka priča
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: ime nastavnika naknadno
kolegij: Američki modernizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:00 dvorana A219 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A219 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-16:15 dvorana A105 - predavanje
pet 13:15-14:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Britanski romantizam: proza
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-13:15 dvorana A314 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihana Klepač
kolegij: Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 13:15-14:00 dvorana D4 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana D1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Engleski roman 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:00 dvorana A123 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A123 - seminar
čet 10:15-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Josipović-Smojver
kolegij: Fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje, grupa 2
čet 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana D3 - predavanje, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Kristijan Nikolić, Vinko Zgaga
kolegij: Prijevodne vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-15:30 dvorana A314 - seminar, grupa 1
uto 14:45-16:15 dvorana A123 - seminar, grupa 4
uto 15:30-16:15 dvorana A314 - seminar, grupa 1
uto 16:15-17:45 dvorana A123 - seminar, grupa 5
uto 17:00-18:30 dvorana A314 - seminar, grupa 2
uto 18:30-19:15 dvorana A314 - seminar, grupa 3
uto 18:30-20:00 dvorana D1 - vježbe, grupa 4
uto 19:15-20:00 dvorana A314 - seminar, grupa 3
pet 14:45-16:15 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
pet 17:00-18:30 dvorana A105 - vježbe, grupa 2
pet 18:30-20:00 dvorana A105 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860 - 1914.
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:45-09:30 dvorana A123 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Shakespeare
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-17:45 dvorana A105 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana A105 - seminar
nastavnici: ime nastavnika naknadno
kolegij: Suvremeni američki roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 13:15-14:00 dvorana A105 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić
kolegij: Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A123 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A123 - seminar
čet 11:45-12:30 dvorana A123 - seminarstudijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Daniela Katunar
kolegij: Lingvistička antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-10:15 dvorana A101 - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Metode istraživanja u antropologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 10:15-11:45 dvorana A112 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tanja Bukovčan
kolegij: Socijalna antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-16:15 dvorana A112 - seminar
sri 16:15-17:00 dvorana A112 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A001 - predavanjestudijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Analiza antropoloških podataka
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:45-15:30 dvorana A104 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Zdravko Petanjek
kolegij: Auksologija čovjeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana A112 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Jezici svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar, grupa 2
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić
kolegij: Kvantitativna genetika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-11:45 dvorana A112 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Duško Petrović
kolegij: Teorije kulturne antropologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A125 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A125 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A125 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nikola Vukosavljević
kolegij: Uvod u antropološku arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana D1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dino Milinović, dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Uvod u ikonologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 3studijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Davorka Radovčić
kolegij: Evolucija čovjeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A112 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Jezici svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar, grupa 2
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić
kolegij: Kvantitativna genetika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-11:45 dvorana A112 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Polšek
kolegij: Ljudska bihevioralna ekologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-13:15 dvorana A112 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak
kolegij: Temeljni pojmovi ekologije čovjeka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-14:45 dvorana A125 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Duško Petrović
kolegij: Teorije kulturne antropologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A125 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A125 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A125 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Uvod u forenzičnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-18:30 dvorana FOND1 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dino Milinović, dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Uvod u ikonologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 3studijska grupa: Arheologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, dr. sc. Marina Milićević Bradač; dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das römische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, dr. sc. Marcel Burić; dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Geologija i mineralogija za arheologe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi, Zlodi, Goran; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Informatika za arheologe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Metode prirodnih znanosti u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: O rimskoj hrani i piću u svjetlu keramičkih nalaza s hrvatskog kopna i jadranskog podmorja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, članovi Odsjeka
kolegij: Terenski rad - terenska nastava 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Uvod u litičku analizu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das römische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Grčki jezik za arheologe I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Latinski jezik za arheologe I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Mikensko društvo kroz linear B
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Osnove klasične arheologije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikola Vukosavljević
kolegij: Pregled europskog mezolitika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, članovi Odsjeka
kolegij: Terenski rad - terenska nastava 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Marina Milićević Bradač; dr. sc. Mirna Cvetko; Josip Parat
kolegij: Uporabna grčka i rimska keramika
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A018 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica
kolegij: Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminarstudijska grupa: Arheologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ana Azinović Bebek
kolegij: Arheologija novog vijeka i suvremenog doba
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das römische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Od Rima do Italije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Jacqueline Balen
kolegij: Osnove muzejskog rada
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: Osnove ranokršćanske arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:00-14:45 dvorana A018 - seminar, grupa 2
sri 14:45-15:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:45-15:30 dvorana A018 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Položaj naselja i graditeljske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, Petra Jeršek
kolegij: Rani srednji vijek u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: Svakodnevni život u rimskim provincijama 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Svakodnevni život u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, članovi Odsjeka
kolegij: Terenski rad - terenska nastava 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Ina Miloglav; mr. sc. Miroslav Vuković
kolegij: Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 08:00-09:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Tatjana Lolić
kolegij: Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr. sc. Zdravka Hincak; dr. sc. Damir Mihelić
kolegij: Zooarheologija: osnove animalne osteologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, dr. sc. Marina Milićević Bradač; dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das römische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, dr. sc. Marcel Burić; dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Geologija i mineralogija za arheologe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi, Zlodi, Goran; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Informatika za arheologe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Metode prirodnih znanosti u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: O rimskoj hrani i piću u svjetlu keramičkih nalaza s hrvatskog kopna i jadranskog podmorja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, članovi Odsjeka
kolegij: Terenski rad - terenska nastava 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Uvod u litičku analizu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das römische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Grčki jezik za arheologe I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Latinski jezik za arheologe I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Mikensko društvo kroz linear B
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Osnove klasične arheologije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikola Vukosavljević
kolegij: Pregled europskog mezolitika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, članovi Odsjeka
kolegij: Terenski rad - terenska nastava 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Marina Milićević Bradač; dr. sc. Mirna Cvetko; Josip Parat
kolegij: Uporabna grčka i rimska keramika
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A018 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica
kolegij: Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminarstudijska grupa: Arheologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ana Azinović Bebek
kolegij: Arheologija novog vijeka i suvremenog doba
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das römische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Od Rima do Italije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Jacqueline Balen
kolegij: Osnove muzejskog rada
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: Osnove ranokršćanske arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:00-14:45 dvorana A018 - seminar, grupa 2
sri 14:45-15:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:45-15:30 dvorana A018 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Položaj naselja i graditeljske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, Petra Jeršek
kolegij: Rani srednji vijek u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: Svakodnevni život u rimskim provincijama 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Svakodnevni život u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, članovi Odsjeka
kolegij: Terenski rad - terenska nastava 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Ina Miloglav; mr. sc. Miroslav Vuković
kolegij: Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 08:00-09:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Tatjana Lolić
kolegij: Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr. sc. Zdravka Hincak; dr. sc. Damir Mihelić
kolegij: Zooarheologija: osnove animalne osteologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanjestudijska grupa: Centar za strane jezike - studentska nastava, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Ines Jelovčić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A215 - seminar, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 6
nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A205 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A104 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - seminar, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A102 - seminar
nastavnici: Jasna Ćirić
kolegij: Francuski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A205 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 3
nastavnici: Jasna Ćirić
kolegij: Francuski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A111 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A301 - seminar, grupa 3
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šnjarić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 15:30-17:00 dvorana A112 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A116 - seminar, grupa 3
sri 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šnjarić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana F316 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana F316 - seminar, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A215 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Sanja Veršić
kolegij: Ruski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 16:15-17:45 dvorana A102 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A304 - seminar, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A312 - seminar, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana A301 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Sanja Veršić
kolegij: Ruski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana B310 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A216 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: Ana Matijević
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A301 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar, grupa 2
čet 11:45-13:15 dvorana A112 - seminar, grupa 3
čet 13:15-14:45 dvorana A112 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: Ana Matijević
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A314 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A102 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Arijela Fabrio
kolegij: Talijanski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A116 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3
čet 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Arijela Fabrio
kolegij: Talijanski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A314 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana B310 - seminar, grupa 2studijska grupa: Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Suzana Kos
kolegij: Češka popularna književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A312 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Alen Novosad
kolegij: Češke jezične vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe, grupa 1
uto 17:00-18:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Petar Vuković
kolegij: Povijest češkog jezika i dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A118 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A124 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Matija Ivačić
kolegij: Uvod u češku književnost (preporuča se studentima I. godine)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A224 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A224 - seminarstudijska grupa: Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Suzana Kos
kolegij: Češka popularna književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A312 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Češke jezične vježbe IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A118 - vježbe
čet 14:45-16:15 dvorana A118 - vježbe
pet 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Petar Vuković
kolegij: Fonologija i morfologija češkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A314 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A301 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Matija Ivačić
kolegij: Uvod u češku književnost (preporuča se studentima I. godine)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A224 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A224 - seminarstudijska grupa: Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Katica Ivanković
kolegij: Češka književnost XX. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A224 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A223 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Suzana Kos
kolegij: Češka popularna književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A312 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Alen Novosad, Arwa Al Hamatiová
kolegij: Češke jezične vježbe VI
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A301 - vježbe
sri 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana F316 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Matija Ivačić
kolegij: Uvod u češku književnost (preporuča se studentima I. godine)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A224 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A224 - seminarstudijska grupa: Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivona Grgurinović, Tatjana Enderić
kolegij: Etnokulturna slika svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana A125 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A125 - seminar, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A125 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tihana Rubić, Ivan Grkeš
kolegij: Temeljni pojmovi hrvatske etnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A125 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A125 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tanja Bukovčan, Tibor Komar
kolegij: Uvod u kulturnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana D5 - predavanje
pon 15:30-17:00 dvorana A001 - seminar, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A001 - seminar, grupa 2studijska grupa: Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Tihana Petrović Leš
kolegij: Antropologija tekstila
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A001 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Pavel Šantek
kolegij: Komparativna mitologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A125 - predavanje
uto 15:30-17:00 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, Ivan Grkeš
kolegij: Kulturnoantropološki problemi Sredozemlja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A125 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A125 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Duško Petrović
kolegij: Teorije kulturne antropologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A125 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A125 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A125 - seminar, grupa 2studijska grupa: Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Antropologija hinduizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
uto 15:30-16:15 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Kelemen
kolegij: Antropologija turizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana A125 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
kolegij: Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A112 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
kolegij: Identiteti manjinskih kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A125 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Lončar, Petra Kelemen
kolegij: Prakse terenskog istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A125 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A125 - seminarstudijska grupa: kolegiji na razini Fakulteta, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Matea Filko
kolegij: Algebarska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ana Azinović Bebek
kolegij: Arheologija novog vijeka i suvremenog doba
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dubravka Botica
kolegij: Arhitektura renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
sri 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Bugarska književnost 1945-1989
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-14:45 dvorana A301 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Bugarska književnost od početka 20. st. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A228 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, dr. sc. Marina Milićević Bradač; dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Čitanje staroirskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das römische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Dijalektologija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, dr. sc. Marcel Burić; dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Estetika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 11:00-14:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Teorija filmskog stila
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Diana Tomić, Veno Volenec
kolegij: Fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Fonetika i fonologija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A216 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gabrijela Kišiček, Ines Carović
kolegij: Govorničke vještine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Grčki jezik za arheologe I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Šojat, Kavčić, Dorijana
kolegij: Hrvatski znakovni jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:45-09:30 dvorana A128 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A112 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vjeran Kursar
kolegij: Islamska civilizacija (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana A128 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl
kolegij: Jewish history in Croatia in the 20th century
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Jezici svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar, grupa 2
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Karolinška Istra
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Matea Filko
kolegij: Korpusna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 13:15-14:45 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana Knjiznica I.kat - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Latinski jezik za arheologe I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Jelena Tušek
kolegij: Leksikologija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tanja Trška, dr. sc. Sanja Cvetnić, dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Likovne umjetnosti renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
uto 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana D6 - seminar, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana D6 - seminar, grupa 2
uto 18:30-19:15 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Daniela Katunar, Ivana Simeon
kolegij: Lingvistika i njezini dijalekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
čet 16:15-17:45 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot
kolegij: Lingvokulturologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A223 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska drama
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A301 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonski roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Metode prirodnih znanosti u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Mikensko društvo kroz linear B
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc, Kišiček, Sanja
kolegij: Nastava s primjenom računala
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:45-09:30 dvorana A103 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A103 - seminar
pon 10:15-11:00 dvorana A103 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Vidović, Miloš Judaš, Boška Munivrana Dervišbegović
kolegij: Neurofonetika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A209 - predavanje
pet 08:45-10:15 dvorana A209 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-16:15 dvorana A208 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-17:45 dvorana A208 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A208 - vježbe
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 6
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:00 dvorana A208 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:45-18:30 dvorana A208 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: O rimskoj hrani i piću u svjetlu keramičkih nalaza s hrvatskog kopna i jadranskog podmorja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Od Rima do Italije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 2
pon 16:15-17:00 dvorana A111 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse (II)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A128 - vježbe
pon 15:30-16:15 dvorana A111 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Osnove klasične arheologije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Jacqueline Balen
kolegij: Osnove muzejskog rada
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Petra Bručić
kolegij: Osnove nizozemskog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A311 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osnove perzijskog jezika (II)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-13:15 dvorana A128 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: Osnove ranokršćanske arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:00-14:45 dvorana A018 - seminar, grupa 2
sri 14:45-15:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:45-15:30 dvorana A018 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Franko Burolo
kolegij: Osnove slovenske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan
kolegij: Osnove web dizajna
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana A212A - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Položaj naselja i graditeljske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: Ivana Maslač
kolegij: Poljski jezik (za ne-poloniste)
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A312 - seminar
sri 08:00-09:30 dvorana A224 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Marijana Bijelić
kolegij: Poredbene analize
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Davor Krsnik
kolegij: Povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Vukosavljević
kolegij: Pregled europskog mezolitika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Ivana Simeon
kolegij: Primijenjena lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, Petra Jeršek
kolegij: Rani srednji vijek u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Rimska književnost carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: Martin Machata
kolegij: Slovački jezik (za neslovakiste)
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
čet 08:00-09:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas, dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost Venecije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A213 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Bogutovac
kolegij: Srpska drama
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Bogutovac
kolegij: Srpska pripovijetka XIX. vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Franko Burolo
kolegij: Suvremena slovenska književnost (čitanja, analize)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Suvremeni slovenski roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Svakodnevni život u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Svjetska kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A126 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost manirizma i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanska poezija prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Tečaj latinskoga jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar, grupa 1
čet 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Silvija Graljuk
kolegij: Tečaj ukrajinskog II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina, Robert Faber
kolegij: Tehnologije i održivi razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A203 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasna Galjer, dr. sc. Ana Munk, dr. sc. Dubravka Botica, dr. sc. Dragan Damjanović, dr. sc. Frano Dulibić, dr. sc. Marko Špikić, dr. sc. Franko Ćorić, dr. sc. Jasmina Nestić, dr. sc. Josipa Alviž
kolegij: Teorija i povijest povijesti umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
pon 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A126 - seminar, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A126 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Suvremene književne teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković, dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
pon 11:00-12:30 dvorana D6 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 1
čet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 2
čet 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Uvod u filozofiju II / Uvod u filozofiju II - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Uvod u filozofiju II / Uvod u filozofiju II - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Milinović, dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Uvod u ikonologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Uvod u litičku analizu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić Sović
kolegij: Uvod u psiholingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Daniela Katunar
kolegij: Uvod u semantiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Vasung
kolegij: Uvod u studij bugarskog jezika, književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Uvod u studij južnoslavenskih književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević
kolegij: Uvod u studij turkologije (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:45-09:30 dvorana A205 - seminar
sri 15:30-17:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Polančec, Jurica
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Tatjana Lolić
kolegij: Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, dr. sc. Marko Špikić, dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Zaštita spomenika kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
čet 08:45-10:15 dvorana D6 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 12:30-13:15 dvorana A126 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr. sc. Zdravka Hincak; dr. sc. Damir Mihelić
kolegij: Zooarheologija: osnove animalne osteologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica
kolegij: Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Karač
kolegij: Židovi i arhitektura
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A315 - predavanje
pon 20:00-21:30 dvorana A315 - seminarstudijska grupa: Filozofija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Grčka filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Grčka filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika I - uvod u simboličku logiku
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-20:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Gradečak, Kristijan
kolegij: Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Suvremena estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Suvremena filozofska terminologija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Uvod u filozofiju II / Uvod u filozofiju II - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Uvod u filozofiju II / Uvod u filozofiju II - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanjestudijska grupa: Filozofija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika II
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Boško Pešić
kolegij: Ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Gradečak, Kristijan
kolegij: Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Suvremena estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - seminarstudijska grupa: Filozofija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika II
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Boško Pešić
kolegij: Ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Povijest filozofije IV
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Gradečak, Kristijan
kolegij: Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Suvremena estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - seminarstudijska grupa: Filozofija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 8

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika II
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Boško Pešić
kolegij: Ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Povijest filozofije VI
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Gradečak, Kristijan
kolegij: Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Suvremena estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - seminarstudijska grupa: Filozofija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Grčka filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Grčka filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika I - uvod u simboličku logiku
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-20:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Gradečak, Kristijan
kolegij: Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Suvremena estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Suvremena filozofska terminologija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Uvod u filozofiju II / Uvod u filozofiju II - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Uvod u filozofiju II / Uvod u filozofiju II - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanjestudijska grupa: Filozofija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika II
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Boško Pešić
kolegij: Ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Gradečak, Kristijan
kolegij: Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Suvremena estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - seminarstudijska grupa: Filozofija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika II
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Boško Pešić
kolegij: Ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Povijest filozofije IV
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Gradečak, Kristijan
kolegij: Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Suvremena estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - seminarstudijska grupa: Filozofija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 8

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Integrativno mišljenje i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Autoritet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Etička i politička vrlina pravednosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrana poglavlja filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika II
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Objektno orijentirana ontologija Grahama Harmana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Boško Pešić
kolegij: Ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Pojam filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Schellingova pozitivna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Povijest filozofije VI
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Gradečak, Kristijan
kolegij: Schelling: Filozofija umjetnosti (seminar iz Estetike)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Bogdanić, Luka; Buljan, Ivana; Čakardić, Ankica; Jurić, Hrvoje; Kardaš, Goran; Kos, Marko; Perušić, Luka; Sunajko, Goran; Tokić, Marko; Zagorac, Ivana
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Suvremena estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-15:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - seminarstudijska grupa: Fonetika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Ines Jelovčić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A215 - seminar, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 6
nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A205 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A104 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - seminar, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Diana Tomić, Veno Volenec
kolegij: Fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ines Carović
kolegij: Fonetska transkripcija + Govorne vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-08:45 dvorana A209 - seminar, grupa 2
uto 08:45-10:15 dvorana A209 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A209 - seminar, grupa 1
uto 13:15-14:00 dvorana B320 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-14:45 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
uto 14:45-15:30 dvorana B320 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Govorna tehnologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A209 - seminar, grupa 1
pon 16:15-17:00 dvorana A209 - seminar, grupa 2
čet 15:30-16:15 dvorana D1 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A215 - vježbe, grupa 1
pet 11:45-13:15 dvorana A215 - vježbe, grupa 2
pet 13:15-14:45 dvorana A215 - vježbe, grupa 3
pet 14:45-16:15 dvorana A215 - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Gabrijela Kišiček, Ines Carović
kolegij: Govorničke vještine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Liker
kolegij: Koartikulacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A209 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Vidović, Miloš Judaš, Boška Munivrana Dervišbegović
kolegij: Neurofonetika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A209 - predavanje
pet 08:45-10:15 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Davor Krsnik
kolegij: Povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, Diana Tomić
kolegij: Verbotonalna teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana D5 - predavanjestudijska grupa: Fonetika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Diana Tomić, Veno Volenec
kolegij: Fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Gabrijela Kišiček, Ines Carović
kolegij: Govorničke vještine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Govorništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A209 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Liker
kolegij: Koartikulacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A209 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Vlašić Duić, Ines Carović
kolegij: Lingvistika govora
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A209 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A209 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Vidović, Miloš Judaš, Boška Munivrana Dervišbegović
kolegij: Neurofonetika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A209 - predavanje
pet 08:45-10:15 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Davor Krsnik
kolegij: Povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, prof. emerita Vesna Mildner
kolegij: Slušanje i govor
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A209 - predavanje, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
pon 15:30-17:00 dvorana B320 - predavanje, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, Diana Tomić
kolegij: Verbotonalna teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana D5 - predavanjestudijska grupa: Fonetika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Diana Tomić, Veno Volenec
kolegij: Fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Gabrijela Kišiček, Ines Carović
kolegij: Govorničke vještine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Govorništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A209 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Liker
kolegij: Koartikulacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A209 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Vlašić Duić, Ines Carović
kolegij: Lingvistika govora
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A209 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A209 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Vidović, Miloš Judaš, Boška Munivrana Dervišbegović
kolegij: Neurofonetika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A209 - predavanje
pet 08:45-10:15 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Davor Krsnik
kolegij: Povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, prof. emerita Vesna Mildner
kolegij: Slušanje i govor
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A209 - predavanje, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
pon 15:30-17:00 dvorana B320 - predavanje, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, Diana Tomić
kolegij: Verbotonalna teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana D5 - predavanjestudijska grupa: Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec, Ivić, Nenad
kolegij: Francuska književnost : 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:45-15:30 dvorana A218 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lidija Orešković Dvorski
kolegij: Francuska ortoepija 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-10:15 dvorana A213 - predavanje, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A213 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-11:45 dvorana A213 - predavanje, grupa 2
uto 11:45-12:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 2
uto 12:30-13:15 dvorana A213 - predavanje, grupa 3
uto 13:15-14:00 dvorana A213 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski, Hanot, Nicolas
kolegij: Francuske jezične vježbe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A301 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
čet 08:00-09:30 dvorana A107 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Vedrana Berlengi Kapušin
kolegij: Francuske korektivne fonetske vježbe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 1
pon 09:30-10:15 dvorana A213 - vježbe, grupa 1
pon 10:15-11:00 dvorana A213 - vježbe, grupa 2
sri 09:30-10:15 dvorana A213 - vježbe, grupa 3
sri 10:15-11:00 dvorana A213 - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski
kolegij: Francuski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-17:00 dvorana A107 - vježbe
sri 12:30-14:00 dvorana A107 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Šoštarić
kolegij: Francuski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana D5 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Šoštarić
kolegij: Metodologija čitanja i pisanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 08:00-08:45 dvorana A218 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A218 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić
kolegij: Uvod u teoriju knjizevnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-09:30 dvorana A218 - predavanjestudijska grupa: Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić
kolegij: Francuska književnost : 19. st. (fikcija-autobiografija)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 13:15-14:45 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić
kolegij: Francuska književnost : 19. st. (poezija-drama)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Francuska lingvistika 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-11:45 dvorana A218 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A218 - seminar
nastavnici: Vedrana Berlengi Kapušin, Bernard, Jean-Baptiste
kolegij: Francuske jezične vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski
kolegij: Francuski jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-18:30 dvorana A107 - vježbe
sri 11:00-11:45 dvorana A107 - vježbe
sri 11:45-12:30 dvorana A107 - predavanje
nastavnici: Vedrana Berlengi Kapušin
kolegij: Francuski jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-08:45 dvorana A107 - predavanje
pon 08:45-09:30 dvorana A107 - vježbe
sri 08:00-09:30 dvorana A107 - vježbe
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-14:45 dvorana D7 - predavanjestudijska grupa: Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić
kolegij: Francuska književnost: 20. st. (poezija-drama)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 09:30-11:00 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić, Ivić, Nenad
kolegij: Francuska književnost: srednjovjekovlje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 17:00-17:45 dvorana A218 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić, Šoštarić, Sanja
kolegij: Francuska leksikologija i leksikografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-10:15 dvorana A218 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Šoštarić, Damić Bohač, Darja
kolegij: Francuski jezik 6
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-10:15 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
uto 10:15-12:30 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
sri 15:30-16:15 dvorana A218 - predavanje
sri 16:15-18:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski, Hanot, Nicolas
kolegij: Frankofone civilizacije 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A107 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Lingvistika iskazivanja i pragmatika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-13:15 dvorana A107 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić, Ivić, Nenad
kolegij: Od latinskog do francuskog
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana A107 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić, Ivić, Nenad
kolegij: Od romantizma do simbolizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-10:15 dvorana A102 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec
kolegij: Prostor romana
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-16:15 dvorana A107 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić, Bikić-Carić, Gorana
kolegij: Semantički seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dražen Varga
kolegij: Sintaksa složene rečenice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A218 - predavanje, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A218 - predavanje, grupa 2
uto 17:00-17:45 dvorana A218 - seminar, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana A218 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić, Ivić, Nenad
kolegij: Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana F308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski, Rajh, Ivanka
kolegij: Uvod u prevođenje
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A218 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A218 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-15:30 dvorana A218 - seminarstudijska grupa: Njemački jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: -- Nadine Vollstädt
kolegij: Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 1
sri 15:30-16:15 dvorana A217 - vježbe, grupa 1
sri 16:15-17:00 dvorana A217 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-08:45 dvorana A307 - vježbe, grupa 3
pet 08:45-09:30 dvorana A307 - vježbe, grupa 4
pet 11:00-11:45 dvorana A307 - vježbe, grupa 5
pet 11:45-12:30 dvorana A307 - vježbe, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić, Aida Alagić Bandov, Jelena Spreicer
kolegij: Književna interpretacija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana D5 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Ščukanec
kolegij: Metode studiranja – jezikoslovlje
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A209 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković
kolegij: Osnove jezikoslovlja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, Jelena Spreicer
kolegij: Osnove književne interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:00-18:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: Tamara Crnko Gmaz, Franjo Janeš, Antonela Konjevod, Snježana Rodek, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković
kolegij: Suvremeni njemački jezik II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A307 - seminar, grupa 5
pon 14:00-15:30 dvorana A311 - seminar, grupa 4
pon 15:30-17:00 dvorana A311 - seminar, grupa 3
uto 08:00-09:30 dvorana A311 - seminar, grupa 6
uto 09:30-11:00 dvorana A301 - vježbe, grupa 5
uto 11:00-12:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 4
uto 12:30-14:00 dvorana A307 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A311 - seminar, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 3
sri 09:30-11:00 dvorana A301 - vježbe, grupa 6
sri 11:00-12:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 5
sri 14:00-15:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 2
sri 17:00-18:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 3
čet 09:30-11:00 dvorana A301 - vježbe, grupa 6
čet 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 4
čet 14:00-15:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A228 - vježbe, grupa 1studijska grupa: Njemački jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi
kolegij: Jezik i reklame
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Inja Skender Libhard
kolegij: Leksičke inovacije u njemačkome
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: -- Nadine Vollstädt
kolegij: Njemački jezik i film
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 17:00-18:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy
kolegij: Njemački jezik i glazba
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Ščukanec
kolegij: Osnove retorike II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Velimir Piškorec
kolegij: Planski jezici
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-13:15 dvorana A307 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić
kolegij: Povijest njemačke književnosti: 19. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Christine Magerski
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 15:30-17:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijan Bobinac
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi
kolegij: Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kristian Novak
kolegij: Sintaktička analiza II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: Antonela Konjevod, Irena Petrušić-Hluchy, Snježana Rodek, Inja Skender Libhard
kolegij: Suvremeni njemački jezik IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 4
pon 17:00-18:30 dvorana A224 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe, grupa 4
uto 12:30-14:00 dvorana A311 - seminar, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A307 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A309 - vježbe, grupa 3
pet 11:00-12:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Snježana Rodek
kolegij: Tekstne vrste II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A307 - seminarstudijska grupa: Njemački jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Maja Anđel
kolegij: Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi
kolegij: Jezik i reklame
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Inja Skender Libhard
kolegij: Leksičke inovacije u njemačkome
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: -- Nadine Vollstädt
kolegij: Njemački jezik i film
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 17:00-18:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy
kolegij: Njemački jezik i glazba
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Ščukanec
kolegij: Osnove retorike II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Velimir Piškorec
kolegij: Planski jezici
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-13:15 dvorana A307 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Christine Magerski
kolegij: Povijest njemačke književnosti: 20. st. II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-12:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: Tamara Crnko Gmaz, Franjo Janeš, Irena Petrušić-Hluchy, Sonja Strmečki Marković
kolegij: Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-15:30 dvorana A311 - seminar, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar, grupa 4
sri 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 3
sri 15:30-16:15 dvorana A311 - seminar, grupa 2
sri 16:15-17:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 2
čet 08:00-08:45 dvorana A301 - seminar, grupa 4
čet 08:45-09:30 dvorana A301 - vježbe, grupa 4
čet 12:30-14:00 dvorana A205 - seminar, grupa 1
pet 09:30-10:15 dvorana A311 - seminar, grupa 3
pet 10:15-11:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 3
pet 11:00-11:45 dvorana A102 - seminar, grupa 1
pet 11:45-12:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 20. st. II A
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 20. st. II B
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 12:30-14:00 dvorana D1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić, Aida Alagić Bandov
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 20. st. II C
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristian Novak
kolegij: Sintaktička analiza II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: Snježana Rodek
kolegij: Tekstne vrste II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A307 - seminarstudijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović, Jovanović, Polaček Gajer, Zubović
kolegij: Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A208 - seminar
čet 08:00-08:45 dvorana A208 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Ninoslav Zubović, Zubović, Čengić, Jovanović, Rezar
kolegij: Grčka morfologija 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:00-08:45 dvorana A208 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A208 - seminar
čet 14:45-15:30 dvorana A208 - seminar
pet 08:00-08:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Tečaj latinskoga jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar, grupa 1
čet 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar, grupa 2studijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Ninoslav Zubović, Zubović, Polaček Gajer
kolegij: Grčka sintaksa 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 09:30-10:15 dvorana A208 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A208 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki prijevodni seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana F317 - seminar
nastavnici: Teo Radić
kolegij: Osnove latinskoga 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vladimir Rezar
kolegij: Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Tečaj latinskoga jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar, grupa 1
čet 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar, grupa 2studijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: Ninoslav Zubović, Zubović, Čengić
kolegij: Grčka književnost: Grčka lirika
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:45-09:30 dvorana A208 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A208 - seminar
čet 09:30-10:15 dvorana A208 - seminar
pet 08:45-09:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik II
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-15:30 dvorana A208 - predavanje
uto 15:30-16:15 dvorana A208 - seminar
čet 17:45-19:15 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Teo Radić
kolegij: Osnove latinskoga 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Tečaj latinskoga jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar, grupa 1
čet 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar, grupa 2studijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 8

nastavnici: Ninoslav Zubović, Zubović, Čengić
kolegij: Grčka književnost: Grčka lirika
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:45-09:30 dvorana A208 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A208 - seminar
čet 09:30-10:15 dvorana A208 - seminar
pet 08:45-09:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović, Čengić
kolegij: Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama - parataksa i hipotaksa
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:00 dvorana A208 - predavanje
čet 10:15-11:45 dvorana A208 - seminarstudijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Kristina Katalinić
kolegij: Fonologija mađarskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-10:15 dvorana A128 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Ana Sekso Milković
kolegij: Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 15:30-17:00 dvorana A128 - vježbe
uto 08:45-10:15 dvorana A128 - vježbe
sri 15:30-17:00 dvorana A128 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene
kolegij: Uvod u mađarsku književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 10:15-11:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Ana Sekso Milković
kolegij: Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 17:00-18:30 dvorana A128 - vježbe
uto 10:15-11:45 dvorana A128 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A128 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Bene, Sukalić
kolegij: Mađarska knjizevnost II. ((proto)realizam)
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A217 - predavanje
pon 13:15-14:45 dvorana A217 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Katalinić
kolegij: Suvremeni mađarski jezik II. (skupine imenskih i relacijskih riječi)
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana A217 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A217 - seminarstudijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: Gabriella Kiss, Kiss, Katalinić
kolegij: Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika VI.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A217 - vježbe
sri 14:00-15:30 dvorana A217 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Bene, Mann
kolegij: Mađarska književnost IV.(postmodernizam)
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:45-18:30 dvorana A128 - predavanje, grupa 1
čet 18:30-19:15 dvorana A128 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A128 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A128 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
kolegij: Suvremeni mađarski jezik IV. (sintaksa)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A128 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A128 - seminarstudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A205 - vježbe
sri 09:30-11:00 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Neohinduistički pokreti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Osnove hindske gramatike 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-14:45 dvorana A128 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Osnove sanskrtske gramatike 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-08:45 dvorana A128 - predavanje
čet 08:00-08:45 dvorana A128 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Temelji indijske civilizacije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:45-13:15 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe
sri 13:15-14:45 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indijska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Neohinduistički pokreti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: Katarina Katavić
kolegij: Niži hindski seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A205 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Sanskrtski seminar - niži
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A217 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A128 - vježbe
čet 09:30-11:00 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indijska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: Indijske religije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - predavanje
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Neohinduistički pokreti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: Prakrtski ili Vedski seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 18:30-20:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Sanskrtski seminar - epski: Ramayana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 16:15-17:45 dvorana A204 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Sanskrtski seminar - stručni 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 18:30-20:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: Staroperzijski seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 20:00-21:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Viši hindski seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana A205 - seminarstudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 8

nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 08:00-09:30 dvorana A205 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indijska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Neohinduistički pokreti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: Prakrtski ili Vedski seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 18:30-20:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Sanskrtski seminar - epski: Ramayana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 16:15-17:45 dvorana A204 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Sanskrtski seminar - stručni 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 18:30-20:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: Staroperzijski seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 20:00-21:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Viši hindski seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana A205 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivan Dunđer
kolegij: Algoritmi i strukture podataka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 16:15-17:45 dvorana A212A - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
čet 18:30-19:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Baštinske zajednice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A212A - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A212A - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević, Miklošević, Željka; Zlodi, Goran
kolegij: Društveni mediji i kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A212A - seminar
uto 14:00-14:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Opća teorija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 15:30-17:00 dvorana A308 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nives Mikelić Preradović, Mikelić Preradović, Nives; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Organizacija znanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A308 - seminar, grupa 1
pet 11:45-12:30 dvorana A308 - seminar, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A308 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Osnove komunikacijske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-09:30 dvorana D7 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 3
uto 15:30-17:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Vedran Juričić
kolegij: Računalne mreže
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A212A - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
pon 12:30-13:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
pon 13:15-14:00 dvorana A212A - vježbe, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Strani jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A104 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A104 - seminar, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A104 - seminar, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A104 - seminar, grupa 4
sri 17:00-18:30 dvorana A104 - seminar, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Arian Rajh
kolegij: Uvod u arhivsku teoriju i praksu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A308 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nives Mikelić Preradović
kolegij: Uvod u obradu prirodnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:45-10:15 dvorana A308 - predavanje
čet 10:15-11:45 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
čet 11:45-13:15 dvorana A103 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Informacijske znanosti - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević, Miklošević, Željka; Zlodi, Goran
kolegij: Društveni mediji i kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A212A - seminar
uto 14:00-14:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc
kolegij: Multimedijski prikaz znanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana A308 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivan Dunđer
kolegij: Napredno programiranje
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:00 dvorana A212A - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A212A - seminar
uto 18:30-19:15 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan
kolegij: Napredno programiranje web aplikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:45-12:30 dvorana A104 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Opća teorija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 15:30-17:00 dvorana A308 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan, Seljan, Sanja; Stančić, Hrvoje; Kišiček, Sanja
kolegij: Osnove digitalne obrade teksta i slike
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A212A - seminar
pet 14:00-14:45 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan
kolegij: Osnove web dizajna
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana A212A - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Helena Stublić
kolegij: Osnove zaštite muzejskih zbirki
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-13:15 dvorana A308 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arian Rajh, Rajh, Arian; Trbušić, Željko
kolegij: Sređivanje i opis arhivskog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A103 - predavanje
pon 16:15-17:45 dvorana A103 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vedran Juričić, Kraljević, Jadranka
kolegij: Vjerojatnost i statistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A001 - predavanje
pet 16:15-17:45 dvorana A001 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Helena Stublić
kolegij: Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:45-15:30 dvorana A308 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A308 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević, Miklošević, Željka; Zlodi, Goran
kolegij: Društveni mediji i kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A212A - seminar
uto 14:00-14:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc, Lopina, Vjera
kolegij: Kriptologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A308 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan
kolegij: Napredno programiranje web aplikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:45-12:30 dvorana A104 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Opća teorija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 15:30-17:00 dvorana A308 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Osnove upravljanja informacijskim institucijama
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 15:30-18:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Stublić
kolegij: Osnove zaštite muzejskih zbirki
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-13:15 dvorana A308 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Stublić
kolegij: Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:45-15:30 dvorana A308 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A308 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivan Dunđer
kolegij: Algoritmi i strukture podataka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 16:15-17:45 dvorana A212A - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
čet 18:30-19:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Baštinske zajednice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A212A - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A212A - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević, Miklošević, Željka; Zlodi, Goran
kolegij: Društveni mediji i kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A212A - seminar
uto 14:00-14:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Opća teorija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 15:30-17:00 dvorana A308 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nives Mikelić Preradović, Mikelić Preradović, Nives; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Organizacija znanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A308 - seminar, grupa 1
pet 11:45-12:30 dvorana A308 - seminar, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A308 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Osnove komunikacijske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-09:30 dvorana D7 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 3
uto 15:30-17:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan
kolegij: Osnove web dizajna
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana A212A - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vedran Juričić
kolegij: Računalne mreže
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A212A - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
pon 12:30-13:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
pon 13:15-14:00 dvorana A212A - vježbe, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Strani jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A104 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A104 - seminar, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A104 - seminar, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A104 - seminar, grupa 4
sri 17:00-18:30 dvorana A104 - seminar, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Arian Rajh
kolegij: Uvod u arhivsku teoriju i praksu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A308 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nives Mikelić Preradović
kolegij: Uvod u obradu prirodnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:45-10:15 dvorana A308 - predavanje
čet 10:15-11:45 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
čet 11:45-13:15 dvorana A103 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Informacijske znanosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević, Miklošević, Željka; Zlodi, Goran
kolegij: Društveni mediji i kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A212A - seminar
uto 14:00-14:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc
kolegij: Multimedijski prikaz znanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana A308 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivan Dunđer
kolegij: Napredno programiranje
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:00 dvorana A212A - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A212A - seminar
uto 18:30-19:15 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan
kolegij: Napredno programiranje web aplikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:45-12:30 dvorana A104 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Opća teorija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 15:30-17:00 dvorana A308 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan, Seljan, Sanja; Stančić, Hrvoje; Kišiček, Sanja
kolegij: Osnove digitalne obrade teksta i slike
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A212A - seminar
pet 14:00-14:45 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Osnove upravljanja informacijskim institucijama
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 15:30-18:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan
kolegij: Osnove web dizajna
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana A212A - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Helena Stublić
kolegij: Osnove zaštite muzejskih zbirki
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-13:15 dvorana A308 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arian Rajh, Rajh, Arian; Trbušić, Željko
kolegij: Sređivanje i opis arhivskog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A103 - predavanje
pon 16:15-17:45 dvorana A103 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vedran Juričić, Kraljević, Jadranka
kolegij: Vjerojatnost i statistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A001 - predavanje
pet 16:15-17:45 dvorana A001 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Helena Stublić
kolegij: Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:45-15:30 dvorana A308 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A308 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Helena Stublić
kolegij: Osnove zaštite muzejskih zbirki
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-13:15 dvorana A308 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Stublić
kolegij: Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:45-15:30 dvorana A308 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A308 - seminarstudijska grupa: Južnoslavenski jezici i književnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Fonetika i fonologija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A216 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A216 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Franko Burolo
kolegij: Osnove slovenske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Vasung, Evelina Grozdanova
kolegij: Osnovna gramatika bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Vasung
kolegij: Osnovna gramatika makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 12:30-14:00 dvorana A205 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Simona Gotal
kolegij: Osnovna gramatika slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Vasung
kolegij: Uvod u studij bugarskog jezika, književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Uvod u studij južnoslavenskih književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A302 - seminarstudijska grupa: Južnoslavenski jezici i književnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Bugarska književnost od početka 20. st. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A228 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana F316 - vježbe
pet 11:00-12:30 dvorana F316 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A302 - vježbe
sri 15:30-17:00 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Jelena Tušek
kolegij: Leksikologija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska drama
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A301 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Bogutovac
kolegij: Srpska pripovijetka XIX. vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Franko Burolo
kolegij: Suvremena slovenska književnost (čitanja, analize)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbestudijska grupa: Južnoslavenski jezici i književnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Bugarska književnost 1945-1989
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-14:45 dvorana A301 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Dijalektologija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana C020 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonski roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Marijana Bijelić
kolegij: Poredbene analize
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Bogutovac
kolegij: Srpska drama
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Suvremeni slovenski roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbestudijska grupa: Judaistika, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične vježbe II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A315 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A315 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Fiket, Anita
kolegij: Pregled židovske povijesti u modernom i suvremenom razdoblju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 13:15-14:45 dvorana A315 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kotel Dadon
kolegij: Rabinska literatura od Mišne do Šulhan aruha
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A315 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Karač
kolegij: Židovi i arhitektura
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanjestudijska grupa: Judaistika, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične vježbe IV.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A315 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina
kolegij: Judeo-španjolski I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 15:30-17:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Morfologija hebrejskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A315 - predavanje
pon 20:00-21:30 dvorana A315 - seminarstudijska grupa: Judaistika, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl
kolegij: Jewish history in Croatia in the 20th century
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične vježbe VI.: sintaksa i leksikologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A315 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hofman, Igor
kolegij: Književnost na hebrejskom
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:45-10:15 dvorana A315 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Karač
kolegij: Židovi i arhitektura
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kotel Dadon
kolegij: Židovski misticizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A315 - predavanjestudijska grupa: Komparativna književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Struktura filmskog djela
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Suvremene književne teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Teorija filmskog stila
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Tipologija hrvatske epike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Tumačenje soneta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Avanturistička književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Opća povijest književnosti: Shakespeare
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A215 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Mehanizmi komedije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić, Požgaj, Petra
kolegij: Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Lotman i tartusko-moskovska semiotika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Teorija filmskog stila
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Tipologija hrvatske epike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Tumačenje soneta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Avanturistička književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Opća povijest književnosti: Shakespeare
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A215 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Mehanizmi komedije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić, Požgaj, Petra
kolegij: Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Lotman i tartusko-moskovska semiotika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Struktura filmskog djela
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Suvremene književne teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Teorija filmskog stila
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Tipologija hrvatske epike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Tumačenje soneta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Avanturistička književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Opća povijest književnosti: Shakespeare
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A215 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Mehanizmi komedije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić, Požgaj, Petra
kolegij: Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Lotman i tartusko-moskovska semiotika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Teorija filmskog stila
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Tipologija hrvatske epike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Tumačenje soneta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Avanturistička književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Opća povijest književnosti: Shakespeare
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A215 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Mehanizmi komedije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić, Požgaj, Petra
kolegij: Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Lotman i tartusko-moskovska semiotika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Anđela Frančić
kolegij: Antroponimija u matičnim knjigama
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A209 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dolores Grmača
kolegij: Hrvatska srednjovjekovna književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-19:15 dvorana D4 - predavanje, grupa 1
pon 19:15-20:00 dvorana D4 - seminar, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana D4 - predavanje, grupa 2
uto 15:30-16:15 dvorana D4 - seminar, grupa 2
uto 18:30-19:15 dvorana A119 - seminar, grupa 3
uto 19:15-20:00 dvorana A119 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Tanja Kuštović, Eterović, Ivana
kolegij: Hrvatski jezik u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-08:45 dvorana D3 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana D3 - seminar, grupa 1
čet 09:30-10:15 dvorana A119 - seminar, grupa 2
čet 10:15-11:00 dvorana A119 - seminar, grupa 3
čet 11:00-11:45 dvorana A119 - seminar, grupa 4
nastavnici: Iva Nazalević
kolegij: Jezične vježbe II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-17:00 dvorana A119 - vježbe, grupa 1
pon 17:00-20:00 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Helena Delaš
kolegij: Jezične vježbe II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-16:15 dvorana A119 - vježbe, grupa 1
uto 16:15-17:45 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
sri 15:30-18:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Igor Marko Gligorić
kolegij: Jezične vježbe II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-17:00 dvorana A225 - vježbe, grupa 1
pet 08:00-11:00 dvorana A225 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić, Bionda, Gabrijela
kolegij: Jezik dramskoga teksta
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-19:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić, Rudan, Evelina; Tomašić, Josipa
kolegij: Mit, književnost i kulturno pamćenje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Rudan
kolegij: Tipologija malih literarnih formi i usmenost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A119 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Uvod u materinski i inojezični hrvatski
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Uvod u staru kajkavsku književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Božić-Blanuša, Glavaš, Zvonimir
kolegij: Uvod u teoriju književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana D4 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A112 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A112 - seminar, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Vježbe iz književne analize i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:45-09:30 dvorana A119 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A119 - seminarstudijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Anđela Frančić
kolegij: Antroponimija u matičnim knjigama
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A209 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Hrvatska književnost 17. i 18. st.
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana D4 - predavanje
pon 10:15-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Brković
kolegij: Hrvatska književnost 17. i 18. st.
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-16:15 dvorana A119 - predavanje
sri 16:15-18:30 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić, Šutalo, Goranka
kolegij: Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-09:30 dvorana A119 - predavanje
uto 09:30-11:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Brković
kolegij: Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-11:45 dvorana D4 - predavanje
pet 11:45-14:00 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik - Morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković, Pišković, Tatjana
kolegij: Hrvatski standardni jezik - Morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana D4 - seminar, grupa 2
čet 17:00-18:30 dvorana D4 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Iz povijesti hrvatske usmene književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-15:30 dvorana D3 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Rudan, Tomašić, Josipa
kolegij: Iz povijesti hrvatske usmene književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana D4 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana D4 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić, Rudan, Evelina; Tomašić, Josipa
kolegij: Mit, književnost i kulturno pamćenje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bernardina Petrović
kolegij: Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:45 dvorana A225 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Kolanović, Protrka Štimec, Marina
kolegij: Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana D4 - seminar, grupa 1
sri 13:15-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
sri 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Anđela Frančić
kolegij: Povijest hrvatskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana D4 - seminar, grupa 2
pon 17:00-18:30 dvorana D4 - seminar, grupa 3
čet 09:30-11:00 dvorana D4 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Glavaš
kolegij: Sustav književnog teksta
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-13:15 dvorana D4 - predavanje
sri 13:15-14:45 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Rudan
kolegij: Tipologija malih literarnih formi i usmenost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A119 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Uvod u materinski i inojezični hrvatski
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Uvod u staru kajkavsku književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Anđela Frančić
kolegij: Antroponimija u matičnim knjigama
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A209 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, Marija Malnar Jurišić
kolegij: Hrvatska dijalektologija 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 09:30-11:00 dvorana D4 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana D4 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A225 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić, Bionda, Gabrijela
kolegij: Jezik dramskoga teksta
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-19:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić, Rudan, Evelina; Tomašić, Josipa
kolegij: Mit, književnost i kulturno pamćenje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bernardina Petrović
kolegij: Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:45 dvorana A225 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: Ivana Maslač
kolegij: Poljski jezik (za ne-poloniste)
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A312 - seminar
sri 08:00-09:30 dvorana A224 - seminar
nastavnici: Martin Machata
kolegij: Slovački jezik (za neslovakiste)
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
čet 08:00-09:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić, Bionda, Gabrijela
kolegij: Stilistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 16:15-17:45 dvorana D1 - seminar, grupa 2
sri 17:45-19:15 dvorana D1 - seminar, grupa 3
čet 08:00-09:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Glavaš
kolegij: Sustav književnog teksta
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-13:15 dvorana D4 - predavanje
sri 13:15-14:45 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Rudan
kolegij: Tipologija malih literarnih formi i usmenost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A119 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Vuković
kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost II .
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D4 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Uvod u staru kajkavsku književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Dolores Grmača
kolegij: Hrvatska srednjovjekovna književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-19:15 dvorana D4 - predavanje, grupa 1
pon 19:15-20:00 dvorana D4 - seminar, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana D4 - predavanje, grupa 2
uto 15:30-16:15 dvorana D4 - seminar, grupa 2
uto 18:30-19:15 dvorana A119 - seminar, grupa 3
uto 19:15-20:00 dvorana A119 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Tanja Kuštović, Eterović, Ivana
kolegij: Hrvatski jezik u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-08:45 dvorana D3 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana D3 - seminar, grupa 1
čet 09:30-10:15 dvorana A119 - seminar, grupa 2
čet 10:15-11:00 dvorana A119 - seminar, grupa 3
čet 11:00-11:45 dvorana A119 - seminar, grupa 4
nastavnici: Iva Nazalević
kolegij: Jezične vježbe II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-17:00 dvorana A119 - vježbe, grupa 1
pon 17:00-20:00 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Helena Delaš
kolegij: Jezične vježbe II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-16:15 dvorana A119 - vježbe, grupa 1
uto 16:15-17:45 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
sri 15:30-18:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Igor Marko Gligorić
kolegij: Jezične vježbe II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-17:00 dvorana A225 - vježbe, grupa 1
pet 08:00-11:00 dvorana A225 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zrinka Božić-Blanuša, Glavaš, Zvonimir
kolegij: Uvod u teoriju književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana D4 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A112 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A112 - seminar, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar, grupa 3studijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Hrvatska književnost 17. i 18. st.
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana D4 - predavanje
pon 10:15-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Brković
kolegij: Hrvatska književnost 17. i 18. st.
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-16:15 dvorana A119 - predavanje
sri 16:15-18:30 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić, Šutalo, Goranka
kolegij: Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-09:30 dvorana A119 - predavanje
uto 09:30-11:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Brković
kolegij: Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-11:45 dvorana D4 - predavanje
pet 11:45-14:00 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik - Morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković, Pišković, Tatjana
kolegij: Hrvatski standardni jezik - Morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana D4 - seminar, grupa 2
čet 17:00-18:30 dvorana D4 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Iz povijesti hrvatske usmene književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-15:30 dvorana D3 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Rudan, Tomašić, Josipa
kolegij: Iz povijesti hrvatske usmene književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana D4 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana D4 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Anđela Frančić
kolegij: Povijest hrvatskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana D4 - seminar, grupa 2
pon 17:00-18:30 dvorana D4 - seminar, grupa 3
čet 09:30-11:00 dvorana D4 - predavanjestudijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, Marija Malnar Jurišić
kolegij: Hrvatska dijalektologija 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 09:30-11:00 dvorana D4 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana D4 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A225 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Maša Kolanović, Protrka Štimec, Marina
kolegij: Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana D4 - seminar, grupa 1
sri 13:15-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
sri 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić, Bionda, Gabrijela
kolegij: Stilistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 16:15-17:45 dvorana D1 - seminar, grupa 2
sri 17:45-19:15 dvorana D1 - seminar, grupa 3
čet 08:00-09:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Vuković
kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost II .
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D4 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar, grupa 3studijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Teo Radić
kolegij: Osnove latinskoga 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
pet 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović, Jovanović, Radić
kolegij: Rimska književnost carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A208 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A208 - seminar
pet 12:30-14:00 dvorana A208 - seminarstudijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Teo Radić
kolegij: Latinska sintaksa 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-11:45 dvorana F316 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana F316 - seminar
pet 11:00-12:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Irena Bratičević
kolegij: Rimska književnost: Rimska komedija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-14:45 dvorana A208 - predavanje
sri 14:45-16:15 dvorana A208 - seminarstudijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Irena Bratičević
kolegij: Rimska književnost: Rimska komedija
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-14:45 dvorana A208 - predavanje
sri 14:45-17:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vladimir Rezar, Rezar, Ivanišević
kolegij: Vulgarni latinitet
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A208 - seminar
čet 13:15-14:45 dvorana B320 - seminarstudijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 8

nastavnici: dr. sc. Irena Bratičević
kolegij: Hrvatska novolatinska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-11:45 dvorana A208 - predavanje
pon 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović, Jovanović, Mihaljević
kolegij: Latinska stilistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana A208 - seminarstudijska grupa: Lingvistika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Matea Filko
kolegij: Algebarska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A112 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Jezici svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar, grupa 2
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Davor Krsnik
kolegij: Povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Ivana Simeon
kolegij: Primijenjena lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar, grupa 2studijska grupa: Lingvistika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Matea Filko
kolegij: Algebarska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A112 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Jezici svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar, grupa 2
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Matea Filko
kolegij: Korpusna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 13:15-14:45 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana Knjiznica I.kat - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Daniela Katunar, Ivana Simeon
kolegij: Lingvistika i njezini dijalekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
čet 16:15-17:45 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Krešimir Šojat
kolegij: Morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 10:15-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Davor Krsnik
kolegij: Povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Ivana Simeon
kolegij: Primijenjena lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić Sović
kolegij: Uvod u psiholingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Lingvistika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Matea Filko
kolegij: Algebarska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A112 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Jezici svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar, grupa 2
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Matea Filko
kolegij: Korpusna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 13:15-14:45 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana Knjiznica I.kat - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Daniela Katunar, Ivana Simeon
kolegij: Lingvistika i njezini dijalekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
čet 16:15-17:45 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Davor Krsnik
kolegij: Povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Ivana Simeon
kolegij: Primijenjena lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Daniela Katunar
kolegij: Semantika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
pon 10:15-11:45 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pon 13:15-14:45 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić Sović
kolegij: Uvod u psiholingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Nizozemski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić, Toni Bandov
kolegij: Nizozemska književnost II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Maarten Rombouts
kolegij: Suvremeni nizozemski jezik IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A311 - vježbe
sri 15:30-17:00 dvorana A228 - vježbe
pet 11:00-12:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, dr. sc. Marin Andrijašević
kolegij: Uvod u povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A304 - predavanjestudijska grupa: Nizozemski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Petra Bručić
kolegij: Lingvistički seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A311 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, Patricia Počanić
kolegij: Moderna likovna umjetnost za nederlandiste
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana A314 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Gioia-Ana Ulrich Knežević
kolegij: Nizozemske prijevodne vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana A314 - vježbe
nastavnici: Maarten Rombouts
kolegij: Suvremeni nizozemski jezik VI
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A311 - vježbe
pet 12:30-14:00 dvorana A311 - vježbestudijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Višnja Rajić, Kuntin Petra
kolegij: Andragogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A227 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Barbara Kušević
kolegij: Obiteljska pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A227 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šagud, Klemenčić Marta
kolegij: Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A227 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A227 - seminar
nastavnici: dr. sc. Edita Slunjski, Nikić Nikolina
kolegij: Pedagogija ranog djetinjstva
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
čet 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Edita Slunjski, Batinić Štefka
kolegij: Povijest hrvatske pedagogije i školstva
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A226 - predavanje
pon 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar
kolegij: Sistematska pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2studijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Edita Slunjski, Markić Ivan
kolegij: Alternativne pedagoške ideje i škole
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A227 - seminar
čet 09:30-11:00 dvorana A226 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar
kolegij: Diferencijalna pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A226 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Blažević Simić, Smontara Petar
kolegij: Domski odgoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A226 - predavanje
uto 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, Horvat Zoran
kolegij: Kvantitativna istraživanja obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A227 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ante Kolak, Sesar Mara
kolegij: Školska pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
sri 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2studijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Ana Blažević Simić
kolegij: Metodika rada s učenicima s teškoćama u razvoju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ante Kolak
kolegij: Obrazovanje darovitih
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A227 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Edita Slunjski, Smontara Petar
kolegij: Pedagoška dijagnostika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-20:00 dvorana A227 - predavanje
sri 20:00-21:30 dvorana A227 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Jurčević Ružica
kolegij: Politike obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Bartulović
kolegij: Seksualna pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A227 - predavanje
sri 17:00-18:30 dvorana A227 - seminarstudijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Barbara Kušević
kolegij: Obiteljska pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A227 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Edita Slunjski, Nikić Nikolina
kolegij: Pedagogija ranog djetinjstva
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
čet 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar
kolegij: Sistematska pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2studijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, Horvat Zoran
kolegij: Kvantitativna istraživanja obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A227 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ante Kolak, Sesar Mara
kolegij: Školska pedagogija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
sri 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2studijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Ana Blažević Simić
kolegij: Metodika rada s učenicima s teškoćama u razvoju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ante Kolak
kolegij: Obrazovanje darovitih
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A227 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Jurčević Ružica
kolegij: Politike obrazovanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanjestudijska grupa: Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Miroslav Hrdlička
kolegij: Fleksija i semantika vrsta riječi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A118 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A118 - seminar, grupa 1
čet 18:30-19:15 dvorana A118 - seminar, grupa 2
nastavnici: Ivana Maslač, Kamila Kwiatkowska
kolegij: Poljske jezične vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A124 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo
kolegij: Uvod u studij poljske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 13:15-14:45 dvorana A306 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A306 - seminarstudijska grupa: Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, Banas, Sandra
kolegij: Poljska književnost do modernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-09:30 dvorana A101 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: Ivana Maslač
kolegij: Poljske jezične vježbe IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A124 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Neda Pintarić, Miroslav Hrdlička
kolegij: Sintaksa poljskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-18:30 dvorana A118 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana A118 - seminarstudijska grupa: Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Josipa Tomašić Jurić
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt
kolegij: Poljska leksikologija i frazeologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-17:45 dvorana A224 - seminar, grupa 1
sri 17:45-18:30 dvorana A224 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana A224 - seminar, grupa 2
nastavnici: Ivana Maslač, Malgorzata Vražić
kolegij: Poljske jezične vježbe VI
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A124 - vježbe
sri 08:45-10:15 dvorana A306 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbestudijska grupa: Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-14:45 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalska fonetika i fonologija 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A107 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
pon 16:15-17:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Majda Bojić
kolegij: Portugalska kultura i civilizacija 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-10:15 dvorana A218 - seminar, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A218 - seminar, grupa 2
nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske jezične vježbe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana D5 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Daliborka Sarić, D. Sarić
kolegij: Portugalski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A218 - predavanjestudijska grupa: Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske jezične vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A218 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Daliborka Sarić, D. Sarić
kolegij: Portugalski jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
sri 14:45-16:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana A102 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikica Talan, Majda Bojić
kolegij: Povijest portugalske književnosti 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A218 - predavanjestudijska grupa: Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske jezične vježbe 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana A304 - vježbe
nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske prijevodne vježbe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Daliborka Sarić, D.Sarić
kolegij: Portugalski jezik 6 (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 2)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A102 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
čet 14:45-16:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nina Lanović, Marina Deur
kolegij: Poslovni portugalski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Nikica Talan, Ana Ille Horvat
kolegij: Suvremena portugalska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-09:30 dvorana A304 - predavanjestudijska grupa: Povijest - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Grgin, Borislav; Gračanin, Hrvoje; Špoljarić, Luka
kolegij: Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 4+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
pon 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
čet 17:00-18:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender, Prlender, Ivica; Pisk, Silvija
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak, Budak, Neven; Nikolić Jakus, Zrinka; Vedriš, Trpimir
kolegij: Hrvatska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 4+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
pon 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Galović, Galović, Tomislav; Tabak Demo, Maja
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana D6 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana D5 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Povijest Holokausta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Anušić, Nikola; Janković, Branimir
kolegij: Europska i svjetska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 18:30-20:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić, Anušić, Nikola; Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
čet 09:30-11:00 dvorana A202 - seminar
pet 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iskra Iveljić, Iveljić, Iskra; Tomašegović, Nikola
kolegij: Hrvatska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 9
sri 15:30-17:00 dvorana A201 - predavanje, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Povijest Holokausta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina
kolegij: Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
uto 09:30-11:00 dvorana A202 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A001 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić, Previšić, Martin; Hutinec, Goran
kolegij: Hrvatska povijest nakon 1945. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
pon 12:30-14:00 dvorana A001 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Povijest Holokausta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević
kolegij: Suvremena historiografija - teorije i metode
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Grgin, Borislav; Gračanin, Hrvoje; Špoljarić, Luka
kolegij: Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 4+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
čet 17:00-18:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender, Prlender, Ivica; Pisk, Silvija
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak, Budak, Neven; Nikolić Jakus, Zrinka; Vedriš, Trpimir
kolegij: Hrvatska povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 4+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Povijest Holokausta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Anušić, Nikola; Janković, Branimir
kolegij: Europska i svjetska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić, Anušić, Nikola; Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana A202 - seminar
pet 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iskra Iveljić, Iveljić, Iskra; Tomašegović, Nikola
kolegij: Hrvatska povijest 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 15:30-17:00 dvorana A201 - predavanje, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Povijest Holokausta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
čet 18:30-20:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić, Previšić, Martin; Hutinec, Goran
kolegij: Hrvatska povijest nakon 1945. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A001 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-14:45 dvorana D6 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Povijest Holokausta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovna Venecija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Silvija Pisk
kolegij: Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Sukob Tito Staljin i Goli otok
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević
kolegij: Suvremena historiografija - teorije i metode
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Zagreb u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić
kolegij: Akademsko izražavanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:45-10:15 dvorana A203 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A203 - seminar
nastavnici: Meri Tadinac, Ivana Hromatko, Katarina Faraguna
kolegij: Biološka psihologija II
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-12:30 dvorana D2 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana D2 - seminar, grupa 1
uto 13:15-14:00 dvorana D2 - seminar, grupa 2
uto 14:00-14:45 dvorana D2 - seminar, grupa 3
nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik struke za psihologe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A229 - seminar, grupa 3
sri 11:00-12:30 dvorana A229 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A229 - seminar, grupa 2
nastavnici: Domagoj Đikić, Vesna Benković, Damjan Franjević
kolegij: Osnove biologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A203 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dragutin Ivanec, Francesca Dumančić
kolegij: Psihologijski praktikum I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
čet 15:30-19:15 dvorana D7 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dragutin Ivanec, Ivan Tomić, Francesca Dumančić, Denis Vlašiček
kolegij: Statistika u psihologiji II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana D3 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana D2 - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana D2 - vježbe, grupa 3
sri 12:30-14:00 dvorana D2 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina, Robert Faber
kolegij: Tehnologije i održivi razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A203 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Andrea Vranić, Ivan Tomić
kolegij: Učenje i viši kognitivni procesi
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 15:30-17:00 dvorana D3 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A203 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A203 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A203 - seminar, grupa 3
nastavnici: Romana Gjergja Juraški, Romana Gjergja Juraški
kolegij: Zdravstvena zaštita predškolske djece
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-11:45 dvorana A203 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A203 - seminarstudijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Gordana Keresteš
kolegij: Psihologija djetinjstva i adolescencije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana D2 - predavanje
pon 12:30-13:15 dvorana A203 - seminar, grupa 1
pon 13:15-14:00 dvorana A203 - seminar, grupa 2
pon 14:00-14:45 dvorana A203 - seminar, grupa 3
uto 11:00-11:45 dvorana A203 - vježbe, grupa 1
uto 11:45-12:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 2
uto 12:30-13:15 dvorana A203 - vježbe, grupa 3
uto 13:15-14:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 4
uto 14:00-14:45 dvorana A203 - vježbe, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Mirjana Tonković
kolegij: Psihologija jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:45-13:15 dvorana D2 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana D2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Denis Bratko, Martina Pocrnić
kolegij: Psihologija ličnosti
predavanja + seminara + vježbi: 3+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:45-11:00 dvorana D2 - predavanje
čet 08:45-10:15 dvorana D2 - seminar, grupa 1
čet 10:15-11:45 dvorana D2 - seminar, grupa 2
čet 11:45-13:15 dvorana D2 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Željka Kamenov, Jasmina Mehulić
kolegij: Socijalna percepcija i stavovi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana D2 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A229 - seminar, grupa 1
sri 15:30-16:15 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
sri 16:15-17:00 dvorana A229 - seminar, grupa 2
sri 17:00-17:45 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
sri 17:45-18:30 dvorana A229 - seminar, grupa 3
sri 18:30-19:15 dvorana A229 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina, Una Mikac
kolegij: Uvod u teoriju testova
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
sri 14:45-16:15 dvorana D2 - vježbe, grupa 2
sri 16:15-17:45 dvorana D2 - vježbe, grupa 1
čet 13:15-14:45 dvorana D2 - vježbe, grupa 3studijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Ana Butković, Denis Bratko
kolegij: Inteligencija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:45-10:15 dvorana D2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Kamenov, Ena Uzelac, Jasmina Mehulić, Iva Kapović
kolegij: Neeksperimentalna psihologijska metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D2 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana D2 - seminar, grupa 1
pon 14:45-15:30 dvorana D2 - seminar, grupa 2
pon 15:30-16:15 dvorana D2 - seminar, grupa 3
pon 16:15-17:00 dvorana D2 - vježbe, grupa 1
pon 17:00-17:45 dvorana D2 - vježbe, grupa 2
pon 17:45-18:30 dvorana D2 - vježbe, grupa 3
nastavnici:  
kolegij: Osnove psihologije sporta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana izvan FF - predavanje
nastavnici: Lidija Arambašić
kolegij: Osnove traumatske psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana A203 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A203 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Vranić, Ivan Tomić, Denis Vlašiček
kolegij: Povijest psihologije i psihologijski sustavi
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:45-09:30 dvorana D2 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D2 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D2 - seminar, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana D2 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, Aleksandra Huić, Inja Erceg, Vanja Putarek
kolegij: Uvod u predškolsku i školsku psihologiju
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-13:15 dvorana D3 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana D3 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-14:45 dvorana D3 - vježbe, grupa 2
uto 14:45-15:30 dvorana D3 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Galić, Maja Parmać Kovačić, Antun Palanović
kolegij: Uvod u psihologiju rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A229 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A203 - vježbe, grupa 1
čet 13:15-14:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 2
čet 14:00-14:45 dvorana A203 - vježbe, grupa 3
čet 14:45-15:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Dražen Begić
kolegij: Uvod u psihopatologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana izvan FF - predavanjestudijska grupa: Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Karolinška Istra
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas, dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost Venecije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A213 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Svjetska kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A126 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković, dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
pon 11:00-12:30 dvorana D6 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 1
čet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 2
čet 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Dino Milinović, dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Uvod u ikonologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 3studijska grupa: Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dubravka Botica
kolegij: Arhitektura renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Karolinška Istra
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tanja Trška, dr. sc. Sanja Cvetnić, dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Likovne umjetnosti renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
uto 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana D6 - seminar, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana D6 - seminar, grupa 2
uto 18:30-19:15 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas, dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost Venecije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A213 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Svjetska kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A126 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminarstudijska grupa: Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Karolinška Istra
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas, dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost Venecije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A213 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Svjetska kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A126 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasna Galjer, dr. sc. Ana Munk, dr. sc. Dubravka Botica, dr. sc. Dragan Damjanović, dr. sc. Frano Dulibić, dr. sc. Marko Špikić, dr. sc. Franko Ćorić, dr. sc. Jasmina Nestić, dr. sc. Josipa Alviž
kolegij: Teorija i povijest povijesti umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A126 - seminar, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A126 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, dr. sc. Marko Špikić, dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Zaštita spomenika kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
čet 08:45-10:15 dvorana D6 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 12:30-13:15 dvorana A126 - seminar, grupa 2studijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Petar Radosavljević
kolegij: Morfologija rumunjskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-16:15 dvorana A102 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A213 - seminar
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Rumunjske jezične vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A301 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A215 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Olujić, dr. sc. Castilia Manea-Grgin
kolegij: Uvod u rumunjsku civilizaciju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A213 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana A213 - seminarstudijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Konverzacijske vježbe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana A105 - vježbe
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-14:45 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Rumunjske jezične vježbe IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A315 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A215 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dražen Varga
kolegij: Sintaksa rumunjskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A102 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A213 - seminarstudijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija, strani lekt. Silvia Giurgiu
kolegij: Fakultativna radionica jezika i gramatike
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 10:15-11:00 dvorana A215 - vježbe
pet 10:15-11:00 dvorana A301 - vježbe
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija, strani lekt. Silvia Giurgiu
kolegij: Konverzacijske vježbe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Olujić
kolegij: Povijest rumunjske književnosti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A213 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Povijest rumunjskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A213 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A213 - seminar
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija, strani lekt. Silvia Giurgiu
kolegij: Rumunjske jezične vježbe VI
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-10:15 dvorana A215 - vježbe
pet 09:30-10:15 dvorana A301 - vježbe
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Vježbe iz prevođenja II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A215 - vježbestudijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Sanja Drljača Magić
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:00 dvorana A306 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A306 - vježbe
uto 09:30-11:00 dvorana A306 - vježbe
sri 10:15-11:45 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: Sanja Drljača Magić, Ena Matacun
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-08:45 dvorana A224 - predavanje
uto 08:45-09:30 dvorana A224 - vježbe
čet 10:15-11:45 dvorana A306 - vježbe
pet 14:00-15:30 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marija Popović
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:45-12:30 dvorana A118 - predavanje
pon 12:30-13:15 dvorana A118 - vježbe
uto 11:00-12:30 dvorana A224 - vježbe
sri 13:15-14:45 dvorana A223 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Morfologija ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-09:30 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić
kolegij: Uvod u studij ruske književnosti 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A223 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić, dr. sc. Marija Popović
kolegij: Vježbe iz morfologije ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 08:45-10:15 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
sri 14:45-16:15 dvorana A223 - vježbe, grupa 3studijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Josip Užarević, Vanjski suradnik
kolegij: Čitanje odabranih tekstova 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar, grupa 1
uto 18:30-20:00 dvorana A223 - seminar, grupa 2
nastavnici: Sanja Drljača Magić
kolegij: Govorne vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 11:45-13:15 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Hrnjak
kolegij: Govorne vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 10:15-11:45 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Hrnjak
kolegij: Govorne vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pet 08:00-09:30 dvorana A118 - vježbe
nastavnici: Sanja Drljača Magić
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-10:15 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Hrnjak
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:45-13:15 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Hrnjak
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 10:15-11:45 dvorana A118 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Hrnjak, dr. sc. Marija Popović, Ena Matacun
kolegij: Lektira 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 10:15-11:45 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A306 - vježbe, grupa 2
čet 08:45-10:15 dvorana A306 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović
kolegij: Osnove staroslavenskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A223 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Josip Užarević
kolegij: Pregled povijesti ruske književnosti 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanjestudijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović
kolegij: Historijska gramatika ruskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana A223 - predavanje
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A223 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Irina Mironova Blažina, dr. sc. Anita Hrnjak
kolegij: Lektira 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 08:45-10:15 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
čet 08:45-10:15 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot
kolegij: Lingvokulturologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A223 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Josip Užarević
kolegij: Mihail Lermontov
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A118 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Peruško
kolegij: Ruska klasika na ekranu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 13:15-14:45 dvorana A223 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić
kolegij: Ruska novela 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot, dr. sc. Branka Barčot, Lidija Milković
kolegij: Sintaksa ruskoga jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana A118 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
pet 11:45-13:15 dvorana A118 - vježbe, grupa 2
pet 13:15-14:45 dvorana A118 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivana Peruško
kolegij: Sovjetski mit u postsovjetskoj književnosti i filmu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A223 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanjestudijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 8

nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović, dr. sc. Anita Hrnjak
kolegij: Frazeologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 10:15-11:45 dvorana A118 - predavanje
uto 11:45-13:15 dvorana A118 - seminar
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-11:00 dvorana A223 - vježbe, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A223 - vježbe, grupa 3
čet 11:00-12:30 dvorana A223 - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot
kolegij: Lingvokulturologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A223 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Josip Užarević
kolegij: Mihail Lermontov
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A118 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Peruško
kolegij: Ruska klasika na ekranu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 13:15-14:45 dvorana A223 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić
kolegij: Ruska novela 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Peruško
kolegij: Sovjetski mit u postsovjetskoj književnosti i filmu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A223 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović
kolegij: Stilistika ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 09:30-11:00 dvorana A224 - seminar
sri 09:30-11:00 dvorana A223 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanjestudijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Martina Grčević
kolegij: Fonologija slovačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 16:15-18:30 dvorana A306 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Josipa Tomašić Jurić
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Grčević
kolegij: Povijest slovačkoga književnoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-20:00 dvorana A124 - predavanje
nastavnici: Martin Machata
kolegij: Slovačke jezične vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A124 - vježbe
sri 08:00-09:30 dvorana A312 - vježbe
čet 09:30-11:00 dvorana A312 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Daniela Katunar
kolegij: Uvod u semantiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanjestudijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Josipa Tomašić Jurić
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Grčević
kolegij: Povijest slovačkoga književnoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-20:00 dvorana A124 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević
kolegij: Prozaici slovačkoga realizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A124 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević
kolegij: Slovačka književnost do kraja XIX. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A124 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Peter Francisque Liberius Jilek
kolegij: Slovačke jezične vježbe IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe
uto 15:30-17:00 dvorana A118 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Daniela Katunar
kolegij: Uvod u semantiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanjestudijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Josipa Tomašić Jurić
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Grčević
kolegij: Povijest slovačkoga književnoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-20:00 dvorana A124 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević
kolegij: Prozaici slovačkoga realizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A124 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Čagalj
kolegij: Sintaksa slovačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-14:00 dvorana A124 - predavanje
nastavnici: Peter Francisque Liberius Jilek
kolegij: Slovačke jezične vježbe VI
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe
uto 17:00-18:30 dvorana A118 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Daniela Katunar
kolegij: Uvod u semantiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanjestudijska grupa: Sociologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik struke 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ksenija Klasnić, Goran Koletić
kolegij: Osnove sociološke statistike 2
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:45 dvorana A220 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
čet 17:45-18:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasmina Božić
kolegij: Povijesni uvod u sociologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić, Izvor Rukavina
kolegij: Sociologija porodice
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Sociologija rada i organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, Bruno Šimac
kolegij: Sociologija sela
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Terorizam i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović
kolegij: Uvod u socijalnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: Izvor Rukavina, zaposlenik
kolegij: Uvod u znanstveno istraživanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanjestudijska grupa: Sociologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Nenad Karajić
kolegij: Hrvatsko društvo 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dragan Bagić, Luka Jurković; Ivan Roško
kolegij: Klasične sociološke teorije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ksenija Klasnić, Goran Koletić
kolegij: Obrada i analiza podataka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 2
nastavnici: Izvor Rukavina, zaposlenik
kolegij: Odabrana poglavlja statističke analize
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-08:45 dvorana A220 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
čet 08:00-08:45 dvorana A220 - vježbe, grupa 2
čet 08:45-09:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Branka Galić, Izvor Rukavina
kolegij: Sociologija porodice
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Sociologija rada i organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, Bruno Šimac
kolegij: Sociologija sela
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Terorizam i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović
kolegij: Uvod u socijalnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2studijska grupa: Sociologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Krešimir Žažar
kolegij: Izgradnja teorije u sociologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana A220 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: Izvor Rukavina, zaposlenik
kolegij: Odabrana poglavlja statističke analize
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-08:45 dvorana A220 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
čet 08:00-08:45 dvorana A220 - vježbe, grupa 2
čet 08:45-09:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Kruno Kardov
kolegij: Socijalna povijest ideja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić, Izvor Rukavina
kolegij: Sociologija porodice
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Sociologija rada i organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, Bruno Šimac
kolegij: Sociologija sela
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić, Ivan Roško
kolegij: Suvremene sociološke teorije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Terorizam i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović
kolegij: Uvod u socijalnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2studijska grupa: Sociologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik struke 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Jasmina Božić
kolegij: Povijesni uvod u sociologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić, Izvor Rukavina
kolegij: Sociologija porodice
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Sociologija rada i organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, Bruno Šimac
kolegij: Sociologija sela
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Terorizam i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Landripet
kolegij: Uvod u metodologiju društvenih istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 3+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-15:30 dvorana A220 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović
kolegij: Uvod u socijalnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2studijska grupa: Sociologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Anton Vukelić
kolegij: Hrvatsko društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pon 18:30-20:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dragan Bagić, Luka Jurković; Ivan Roško
kolegij: Klasične sociološke teorije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: Izvor Rukavina, zaposlenik
kolegij: Odabrana poglavlja statističke analize
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-08:45 dvorana A220 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
čet 08:00-08:45 dvorana A220 - vježbe, grupa 2
čet 08:45-09:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Branka Galić, Izvor Rukavina
kolegij: Sociologija porodice
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Sociologija rada i organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, Bruno Šimac
kolegij: Sociologija sela
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Terorizam i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović
kolegij: Uvod u socijalnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2studijska grupa: Sociologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: Izvor Rukavina, zaposlenik
kolegij: Odabrana poglavlja statističke analize
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-08:45 dvorana A220 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
čet 08:00-08:45 dvorana A220 - vježbe, grupa 2
čet 08:45-09:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Kruno Kardov
kolegij: Socijalna povijest ideja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić, Izvor Rukavina
kolegij: Sociologija porodice
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Sociologija rada i organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, Bruno Šimac
kolegij: Sociologija sela
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić, Ivan Roško
kolegij: Suvremene sociološke teorije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Terorizam i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović
kolegij: Uvod u socijalnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2studijska grupa: Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić
kolegij: Hispanskoaamerička nefikcionalna proza (Kronike osvajanja drevnog Meksika)
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-10:15 dvorana A304 - seminar
nastavnici: mr. sc. Daša Grković, Pablo Llamas Fernández
kolegij: Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 1
uto 11:00-11:45 dvorana A116 - vježbe, grupa 1
uto 11:45-12:30 dvorana A116 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Gordana Matić
kolegij: Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Hispanska Amerika)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-14:45 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, dr. sc. Maša Musulin; Ana María Valencia Spoljaric; Dunja Frankol
kolegij: Španjolski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
sri 10:15-11:00 dvorana A304 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 3
čet 15:30-17:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
pet 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, Almudena Santamaría Martín
kolegij: Usmeno i pismeno izražavanje (Expresión oral y escrita) 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A116 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, dr. sc. Marin Andrijašević
kolegij: Uvod u povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A304 - predavanje
nastavnici: Branka Oštrec
kolegij: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A304 - vježbestudijska grupa: Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Maja Zovko
kolegij: Hispanske književnosti XXI. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A116 - seminar
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-14:45 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maja Zovko
kolegij: Pregled španjolske književnosti 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Bojana Mikelenić
kolegij: Suvremena španjolska sintaksa 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-14:45 dvorana A304 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A304 - seminar, grupa 1
pon 15:30-16:15 dvorana A304 - seminar, grupa 2
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, Ana María Valencia Spoljaric
kolegij: Španjolski jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
sri 18:30-20:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A314 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Maja Zovko
kolegij: Španjolski romantizam
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A116 - seminar
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, Almudena Santamaría Martín
kolegij: Usmeno i pismeno izražavanje III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 14:00-15:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Branka Oštrec
kolegij: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A304 - vježbe
nastavnici: Branka Oštrec
kolegij: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbestudijska grupa: Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Mirjana Polić Bobić; dr. sc. Maja Zovko
kolegij: Afirmacija hispansko-američke književnosti u svijetu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:45-09:30 dvorana A304 - seminar, grupa 1
pon 09:30-10:15 dvorana A304 - seminar, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Bojana Mikelenić
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A304 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A304 - seminar, grupa 2
nastavnici: Branka Oštrec
kolegij: Prijevodne vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A314 - vježbe
nastavnici: mr. sc. Daša Grković
kolegij: Španjolski jezik VI
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Daša Grković, Pablo Llamas Fernández
kolegij: Usmeno i pismeno izražavanje V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, dr. sc. Daniela Katunar
kolegij: Uvod u semantiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanjestudijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 4
nastavnici: Sara Profeta, Miro Frakić
kolegij: Švedski jezik II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
uto 10:15-11:45 dvorana A122 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić, Mišo Grundler, Miro Frakić
kolegij: Uvod u studij skandinavskih književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 15:30-16:15 dvorana A122 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A122 - seminar
čet 12:30-13:15 dvorana A122 - seminarstudijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Sara Profeta
kolegij: Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-12:30 dvorana A122 - seminar
uto 12:30-13:15 dvorana A122 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić, Mišo Grundler, Miro Frakić, Nina Šarić
kolegij: Švedska književnost i film 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 15:30-17:00 dvorana A122 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: Sara Profeta, Nina Šarić
kolegij: Švedski jezik u društvenom kontekstu I
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-14:45 dvorana A122 - seminar, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A122 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
sri 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović
kolegij: Uvod u prevoditeljstvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-14:45 dvorana A122 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A122 - seminar
pet 13:15-14:45 dvorana A122 - seminarstudijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Marina Grubišić, Ante Petrović
kolegij: Kontrastivna analiza teksta
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A123 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar
nastavnici: Sara Profeta
kolegij: Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-12:30 dvorana A122 - seminar
uto 12:30-13:15 dvorana A122 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Josip Janeš
kolegij: Suvremeni norveški jezik I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-11:45 dvorana A122 - vježbe
sri 09:30-11:00 dvorana A105 - vježbe
nastavnici: Nina Šarić
kolegij: Švedski jezik u društvenom kontekstu III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:45-10:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A219 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki
kolegij: Fonetika i fonologija talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Fonetske vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 1
sri 08:00-08:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 08:45-09:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
sri 09:30-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 3
sri 10:15-11:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za talijaniste
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Osnove teorije književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:45-11:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Talijanski jezik I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-12:30 dvorana A313 - seminar
sri 11:45-14:00 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: Marina Glavaš
kolegij: Talijanski jezik I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-10:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 10:15-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
čet 08:00-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
čet 10:15-12:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Talijanski jezik I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - seminar
sri 15:30-17:45 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: Ivana Kljaković-Gašpić, Monica Priante
kolegij: Talijanski jezik I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-15:30 dvorana A313 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:45 dvorana A313 - seminar, grupa 2
čet 13:15-15:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
čet 15:30-17:45 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Uvod u studij talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pon 17:45-18:30 dvorana D1 - seminar, grupa 2studijska grupa: Talijanski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A209 - seminar
sri 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nada Županović Filipin, Sammartino
kolegij: Morfosintaksa talijanskog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A209 - seminar, grupa 1
čet 17:45-18:30 dvorana A209 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Suvremena talijanska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-10:15 dvorana A313 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Talijanska filmska komedija (III. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:45 dvorana A209 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost manirizma i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanska poezija prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A313 - seminar, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A313 - seminar, grupa 2
čet 08:00-09:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, Maria Rugo
kolegij: Talijanski jezik II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A303 - seminar, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A303 - seminarstudijska grupa: Talijanski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Suvremena talijanska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-10:15 dvorana A313 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Talijanska filmska komedija (III. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:45 dvorana A209 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost manirizma i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Talijanska leksikologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A209 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A209 - seminar, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana A209 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanska poezija prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik III.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A209 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
sri 13:15-14:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 14:45-16:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik III.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:45-13:15 dvorana A313 - seminar
čet 11:45-13:15 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A303 - seminarstudijska grupa: Talijanski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki
kolegij: Fonetika i fonologija talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Fonetske vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 1
sri 08:00-08:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 08:45-09:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
sri 09:30-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 3
sri 10:15-11:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za talijaniste
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Osnove teorije književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:45-11:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Talijanski jezik I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-12:30 dvorana A313 - seminar
sri 11:45-14:00 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: Marina Glavaš
kolegij: Talijanski jezik I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-10:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 10:15-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
čet 08:00-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
čet 10:15-12:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Talijanski jezik I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - seminar
sri 15:30-17:45 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: Ivana Kljaković-Gašpić, Monica Priante
kolegij: Talijanski jezik I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-15:30 dvorana A313 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:45 dvorana A313 - seminar, grupa 2
čet 13:15-15:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
čet 15:30-17:45 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Uvod u studij talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pon 17:45-18:30 dvorana D1 - seminar, grupa 2studijska grupa: Talijanski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A209 - seminar
sri 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nada Županović Filipin, Sammartino
kolegij: Morfosintaksa talijanskog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A209 - seminar, grupa 1
čet 17:45-18:30 dvorana A209 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Suvremena talijanska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-10:15 dvorana A313 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Talijanska filmska komedija (III. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:45 dvorana A209 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost manirizma i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanska poezija prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A313 - seminar, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A313 - seminar, grupa 2
čet 08:00-09:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, Maria Rugo
kolegij: Talijanski jezik II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A303 - seminar, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A303 - seminarstudijska grupa: Talijanski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Suvremena talijanska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-10:15 dvorana A313 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Talijanska filmska komedija (III. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:45 dvorana A209 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost manirizma i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Talijanska leksikologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A209 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A209 - seminar, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana A209 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanska poezija prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik III.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A209 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
sri 13:15-14:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 14:45-16:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik III.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:45-13:15 dvorana A313 - seminar
čet 11:45-13:15 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-13:15 dvorana A303 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A303 - seminarstudijska grupa: Turkologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević, mr. sc. Zeynep Oguz Kursar
kolegij: Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vjeran Kursar
kolegij: Islamska civilizacija (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana A128 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević, Marta Andrić, Ahmet Cüneyt Issi, Gönül Erdem Nas
kolegij: Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 10:15-11:45 dvorana A217 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 2
uto 18:30-20:00 dvorana D5 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
pet 17:00-18:30 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević
kolegij: Uvod u studij turkologije (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:45-09:30 dvorana A205 - seminar
sri 15:30-17:00 dvorana D5 - predavanjestudijska grupa: Turkologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević, mr. sc. Zeynep Oguz Kursar
kolegij: Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 2
pon 16:15-17:00 dvorana A111 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Republike Turske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Barbara Kerovec, Ahmet Cüneyt Issi, Gönül Erdem Nas
kolegij: Turski jezik: morfologija (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 12:30-14:00 dvorana A205 - vježbe
uto 14:45-16:15 dvorana A111 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A111 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A001 - vježbestudijska grupa: Turkologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević, mr. sc. Zeynep Oguz Kursar
kolegij: Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse (II)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A128 - vježbe
pon 15:30-16:15 dvorana A111 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević
kolegij: Suvremeni turkijski narodi i jezici
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:45-09:30 dvorana A217 - vježbe
pet 15:30-17:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Barbara Kerovec, Ahmet Cüneyt Issi, Gönül Erdem Nas
kolegij: Turski jezik: osnove sintakse (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-12:30 dvorana A217 - vježbe
sri 17:45-19:15 dvorana A111 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A111 - vježbe
pet 11:00-12:30 dvorana A111 - vježbestudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko, dr. sc. Silvija Graljuk
kolegij: Fonetika, fonologija i morfologija ukrajinskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana A224 - vježbe
čet 11:45-13:15 dvorana A306 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A306 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-16:15 dvorana A306 - vježbe
čet 13:15-14:45 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić
kolegij: Ortografski praktikum I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A224 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Domagoj Kliček
kolegij: Ukrajinska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A224 - predavanjestudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A306 - vježbe
sri 14:00-15:30 dvorana A224 - vježbe
čet 14:45-16:15 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Josip Ralašić
kolegij: Lektira 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Osnove staroslavenskog
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:45 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Silvija Graljuk
kolegij: Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Domagoj Kliček
kolegij: Ukrajinska književnost 3
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-16:15 dvorana A224 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A224 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A224 - seminarstudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Lesja Petrovska
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika VI
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:45 dvorana A224 - vježbe
čet 13:15-14:45 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Poglavlja iz slavistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:45-13:15 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer
kolegij: Sintaksa ukrajinskog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:45-10:15 dvorana A217 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Josip Ralašić
kolegij: Ukrajinska književnost V
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-15:30 dvorana A306 - seminar
čet 14:45-17:00 dvorana A223 - predavanjestudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 8

nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Lesja Petrovska
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A224 - vježbe
čet 14:45-17:00 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Poglavlja iz slavistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:45-13:15 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer
kolegij: Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-10:15 dvorana A306 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A306 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Josip Ralašić
kolegij: Ukrajinska književnost 7
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-14:45 dvorana A306 - seminar
čet 17:00-19:15 dvorana A224 - predavanjestudijska grupa: Japanologija, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Katarina Šukelj
kolegij: Introduction to the Japanese history and culture 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Iva Lakić Parać
kolegij: Introduction to the Japanese Literature 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 15:30-17:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Kana Kamiya
kolegij: Japanese Exercise 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 17:00-18:30 dvorana A112 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A209 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A124 - vježbe
nastavnici: Emi Murata Margetić
kolegij: Japanese Linguistics 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Japanologija, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Velna Rončević
kolegij: Contemporary issues of Japanese society 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 17:00-18:30 dvorana A311 - predavanje
nastavnici: Hazuki Mori
kolegij: Introduction to the Japanese history and culture 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: Iva Lakić Parać
kolegij: Introduction to the Japanese Literature 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 17:00-18:30 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: Kana Kamiya
kolegij: Japanese Exercise 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 15:30-17:00 dvorana A205 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A315 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana F316 - vježbe
nastavnici: Katarina Šukelj
kolegij: Japanese Reading and Writing 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-20:00 dvorana A304 - predavanjestudijska grupa: Japanologija, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: Hazuki Mori
kolegij: Introduction to the Japanese history and culture 6
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Emi Murata Margetić
kolegij: Introduction to the Japanese Literature 6
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 18:30-20:00 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: Emi Murata Margetić
kolegij: Japanese Exercise 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 17:00-18:30 dvorana A205 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A125 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: Kana Kamiya
kolegij: Japanese Reading and Writing 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Hazuki Mori
kolegij: Japanese religions and philosophies 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 18:30-20:00 dvorana A205 - predavanjestudijska grupa: Sinologija, preddiplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: -- Shengkai Cai
kolegij: Izgovorne vježbe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 20:00-21:30 dvorana A228 - vježbe
nastavnici: Ivana Buljan, Saje, Mitja
kolegij: Povijest Kine 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pet 18:30-20:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: -- Lintong Shi
kolegij: Suvremeni kineski 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 20:00-21:30 dvorana A228 - vježbe
uto 18:30-20:00 dvorana A228 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A314 - vježbe
čet 20:00-21:30 dvorana A307 - vježbestudijska grupa: Sinologija, preddiplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: -- Shengkai Cai
kolegij: Čitanje i pisanje 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 18:30-20:00 dvorana A307 - vježbe
nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Klasična kineska filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: -- Lintong Shi
kolegij: Suvremeni kineski 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-20:00 dvorana A205 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A307 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A307 - vježbestudijska grupa: Sinologija, preddiplomska nastava, semestar: 6

nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Čitanje klasičnog kineskog teksta 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Kineska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Razgovorni kineski
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 18:30-20:00 dvorana A225 - vježbe
nastavnici: Wu Weimin
kolegij: Suvremeni kineski 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 18:30-20:00 dvorana A205 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A217 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A314 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-03-02 14:44:48