Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - nastavnički smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, Marina Jajić Novogradec
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, Marina Jajić Novogradec
kolegij: Usvajanje stranoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A312 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:32