Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Talijanski: nastavnički smjer - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: -- Suvremeni talijanski film
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-16:15 dvorana A303 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić, Glavaš
kolegij: Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana F316 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vinko Kovačić
kolegij: Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-18:30 dvorana A313 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Kazalište Carla Goldonija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A303 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Metodika nastave tal. jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar, grupa 1
pon 17:00-17:45 dvorana A313 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Proces usvajanja drugog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-16:15 dvorana A313 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Semantika talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 16:15-17:45 dvorana A209 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki
kolegij: Tvorba riječi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A301 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:45-15:30 dvorana A313 - seminar, grupa 1
uto 15:30-16:15 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
čet 14:45-15:30 dvorana A313 - seminar, grupa 2
čet 15:30-16:15 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
čet 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar, grupa 3
čet 17:00-17:45 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić, Piemontese
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-13:15 dvorana F316 - seminar, grupa 1
čet 13:15-14:00 dvorana F316 - vježbe, grupa 1
pet 08:00-08:45 dvorana D1 - seminar, grupa 2
pet 08:45-09:30 dvorana D1 - vježbe, grupa 2
pet 09:30-10:15 dvorana D1 - seminar, grupa 3
pet 10:15-11:00 dvorana D1 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Nada Županović Filipin
kolegij: Varijeteti talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:45-10:15 dvorana D1 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana D1 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:32