Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Švedski: prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Srđan Kerčević
kolegij: EU i međunarodne organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:00 dvorana A122 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A122 - seminar
nastavnici: Sara Profeta
kolegij: Prevođenje književne proze
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A219 - seminar
čet 11:45-12:30 dvorana A219 - vježbe
nastavnici: Robert Pedersen
kolegij: Švedski jezik i društvo I
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 10:15-11:00 dvorana A122 - seminar
pet 11:00-12:30 dvorana A122 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović
kolegij: Teorija i praksa prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 13:15-14:00 dvorana A122 - seminar
pet 13:15-14:45 dvorana A123 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:32