Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Švedski: lingvistički smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Milena Žic Fuchs
kolegij: Semantika engleskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana D6 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić, Mario Kozina, Miro Frakić
kolegij: Skandinavski film
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana A122 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Daria Lazić
kolegij: Suvremeni islandski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Josip Janeš
kolegij: Suvremeni norveški jezik II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe
pet 11:00-12:30 dvorana A105 - vježbe
nastavnici: Robert Pedersen
kolegij: Švedski jezik i društvo II
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-11:45 dvorana A122 - seminar
pet 14:00-15:30 dvorana A122 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:32