Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Španjolski: znanstveni smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, dr. sc. Mirjana Polić Bobić; dr. sc. Gordana Matić
kolegij: Novi hispanskoamerički roman
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A116 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A116 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, dr. sc. Mirjana Polić Bobić; dr. sc. Gordana Matić
kolegij: Octavio Paz i Jorge Luis Borges
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A301 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A116 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dražen Varga, dr. sc. Dražen Varga; dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Romanski jezici i vulgarni latinitet
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A218 - seminar
uto 14:45-15:30 dvorana A116 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, dr. sc. Maša Musulin
kolegij: Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A304 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A116 - seminar
nastavnici: dr. sc. Daša Grković
kolegij: Španjolski jezik 7
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana D5 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Daša Grković, Pablo Llamas Fernández
kolegij: Španjolski jezik 7 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 14:00-15:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:32