Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet




raspored nastave

studijska grupa: Španjolski: prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Branka Oštrec
kolegij: Institucije EU, Španjolske i Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 15:30-17:00 dvorana A116 - predavanje
nastavnici: Branka Oštrec
kolegij: Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:45 dvorana A116 - vježbe
pet 12:30-14:00 dvorana A116 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Daša Grković
kolegij: Španjolski jezik 7
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana D5 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Daša Grković, Pablo Llamas Fernández
kolegij: Španjolski jezik 7 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 14:00-15:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, Branka Oštrec
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana A116 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, dr. sc. Maša Musulin
kolegij: Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A304 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:32