Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Španjolski: nastavnički smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Andrea-Beata Jelić, dr. sc. Maša Musulin
kolegij: Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Andrea-Beata Jelić, Dunja Frankol
kolegij: Izrada nastavnih materijala 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-11:45 dvorana A304 - seminar
sri 11:45-13:15 dvorana A304 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Lingvistika za romaniste
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-16:15 dvorana A102 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Poredbena romanska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-17:45 dvorana A311 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A311 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, dr. sc. Gordana Matić
kolegij: Prevođenje književnih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A116 - seminar
čet 09:30-11:00 dvorana A116 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, dr. sc. Gordana Matić
kolegij: Suvremena hispanskoamerička minifikcija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A116 - seminar
nastavnici: dr. sc. Daša Grković
kolegij: Španjolski jezik 9
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Daša Grković, Pablo Llamas Fernández
kolegij: Španjolski jezik 9 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 14:00-15:30 dvorana A116 - vježbe, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, dr. sc. Maša Musulin
kolegij: Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A304 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Andrea-Beata Jelić
kolegij: Vrednovanje i ocjenjivanje
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A304 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea-Beata Jelić, Ana Gabrijela Blažević
kolegij: ZEROJ
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A116 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:32