Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Španjolski: nastavnički smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Andrea-Beata Jelić
kolegij: Glotodidaktika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A304 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Lingvistika za romaniste
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-16:15 dvorana A102 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Poredbena romanska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-17:45 dvorana A311 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A311 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea-Beata Jelić, Ana Gabrijela Blažević
kolegij: Povijesni pregled metodike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Andrea-Beata Jelić
kolegij: Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-11:00 dvorana A304 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Daša Grković
kolegij: Španjolski jezik 7
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana D5 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Daša Grković, Pablo Llamas Fernández
kolegij: Španjolski jezik 7 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 14:00-15:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Gordana Matić, dr. sc. Maša Musulin
kolegij: Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A304 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Andrea-Beata Jelić, Ana Gabrijela Blažević
kolegij: ZEROJ
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A116 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:32