Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, Marina Jajić Novogradec
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Josip Užarević
kolegij: Prevođenje poezije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A118 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot, Barčot, Branka; Drljača Magić, Sanja
kolegij: Prijevodne vježbe iz ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-11:00 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-16:15 dvorana A306 - vježbe, grupa 2
pet 08:45-09:30 dvorana A223 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, Marina Jajić Novogradec
kolegij: Usvajanje stranoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A312 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31