Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Ruski jezik i književnost - nastavnički - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović, Jajić Novogradec, Marina
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović, Jajić Novogradec, Marina
kolegij: Usvajanje stranog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31