Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Povijest: istraživački smjer: ranonovovjekovna povijest (dvopredmetna) - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Vjeran Kursar, Kursar, Vjeran; Blažević, Zrinka; Petrić, Hrvoje; Štefanec, Nataša; Šarić, Marko; Jurin Starčević, Kornelija; Sikirić Assouline, Zvjezdana
kolegij: Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić
kolegij: Habsburška Monarhija: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević
kolegij: Historijska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31